ESPON-veckan i Dublin 10 – 14 juni

Det territoriella forskningsprogrammet ESPON hade en intensiv vecka i Dublin den 10 – 14 juni. Arbetsgruppen som ska ta fram det nya ESPON-programmet utvecklade detaljerna för ett snabbare, enklare och mer policyrelevant program som ska drivas som en EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation). Ambitionen är att programmet för 2014 – 2020 ska ligga klart […]

Share
Kategori Europa 2020 | Europeiskt territoriellt samarbete | Regional tillväxt

Dialogmöte kring programriktlinjer för regionalfonden

Igår torsdag bjöd Näringsdepartementet in till dialog kring programriktlinjerna för såväl de nya regionala som det nya nationella strukturfondsprogrammet för den kommande programperioden 2014-2020. Regeringen fattade beslut om direktiven i förra veckan och förväntningarna har varit höga rörande hur de nya programmen ska utformas. Efter välkomnande och sedvanlig presentationsrunda där det konstaterades att företrädare för […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Regional tillväxt | Strukturfonderna

Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

    Jag vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och framförallt bidrog till vårt dialogmöte om partnerskapsöverenskommelsen i fredags! Vi håller för närvarande på att göra en sammanställning av de papper ni lämnade till. Sammanställningen kommer vi inte att kunna skicka ut till er, den kommer endast att ha en form […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Havs- och fiskerifonden | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden

Fortsatt arbete med partnerskapsöverenskommelsen

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen fortsätter nu i ett högt tempo. Eftersom det blev ett beslut om EU:s långtidsbudget förra veckan kan vi nu förutse att de förordningar som rör partnerskapsöverenskommelsen och fonderna kommer att kunna beslutas under sommaren. Partnerskapsöverenskommelsen ska enligt det föreslagna regelverket skickas inom tre månader efter att förordningen har beslutats. Den 5 februari […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Förhandlingarna i EU | Gemensamt strategiskt ramverk | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden | Strukturfonderna

Den 12-13 december träffades övervakningskommittén i Södra Östersjöprogrammet

I övervakningskommittén träffas alla representanter för medlemsstaterna som deltar i programmet för att följa att programmet når sina mål och fungerar som det ska. För Sverige finns förutom Näringsdepartementet även Tillväxtverket och regionala representanter i övervakningskommittén. På agendan stod bland annat diskussion om det framtida arbetet inför kommande programperiod. Det fortsatta arbetet i arbetsgrupperna ”innehåll” […]

Share
Kategori Europa 2020 | Regional tillväxt | Strukturfonderna