En konsultation till!

Nu är programmet INTERACT III 2014-2020 ute på konsultation. INTERACT berör samtliga 28 medlemsstater, dessutom deltar Norge och Schweiz.  Syftet med programmet är att stödja genomförandet av programmen under Europeiskt territoriellt samarbete. Programmet ska bland annat bidra till ökad förenkling och harmonisering samt fånga och förmedla de territoriella samarbetsprogrammens samlade resultat. Programmet kommer också att stödja genomförandet av […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering

Östersjöstrategins framtid diskuterades i Espoo

Det fjärde arbetsmötet om EU:s strategi för Östersjöregionen genomfördes den 10 och 11 april i Espoo med Interact Point Åbo som värd, i samarbete med kommissionen genom DG Regio and Urban Policy. Den välbesökta konferensen riktades framförallt till aktörer i Östersjöregionen som arbetar med genomförandet av strategin samt representanter från medlemsstaterna med ansvar för nationell […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Okategoriserade

Quo vadis Östersjöstrategi?

Den 30 januari 2013 träffades representanter från EU-medlemsländerna och Kommissionens generaldirektorat för regional- och statspolitik i Bryssel. Baden-Württembergs permanenta representation stod värd för detta s.k. högnivåmöte. Syftet var bl.a. att utvärdera hur långt förberedningsarbetet av EU:s Donaustrategi har kommit och vilka resultat som har åstadkommits inom EU:s Östersjöstrategi. En av den viktigaste frågan när det gäller […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Okategoriserade

EU:s Östersjöstrategi i kommande programperiod 2014-2020

På svenskt initiativ hölls i fredags ett möte om EU:s strategi för Östersjöregionen inför kommande programperiod 2014-2020. Mötet hade särskilt fokus på hur strategin kan hanteras på ett gemensamt sätt inom ramen för partnerskapsöverenskommelsen. Det var ett trettiotal personer som kom från Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Polen, Tyskland och Sverige. EU-kommissionen representerades av Charlina Vitcheva och Colin Wolfe […]

Share
Kategori EU:s strategi för Östersjöregionen | Partnerskapsöverenskommelsen