Sammanhållningsforum

  I juli 2014 antog Kommissionen den 6:e sammanhållningsrapporten och den 8-9 september hade man bjudit in till Sammanhållningsforum för att diskutera slutsatserna med beslutsfattare från medlemsländerna. Totalt deltog 700 deltagare från nationell, regional och lokal nivå samt representanter från arbetsmarknadens parter, det civila samhället och akademin. Rapporten och diskussionerna syftade dels till att dra […]

Share
Kategori Fokus och inriktning

Första besluten för nya Nordsjöprogrammet

I förra veckan togs de första besluten om hur de administrativa strukturerna i nya Nordsjöprogrammet ska se ut. Det blir inga förändringar från innevarande period. Förvaltande myndighet och sekretariatet kommer även fortsättningsvis att ligga i Danmark. Nu i veckan pågår årskonferensen för programmet där man bland annat diskuterar vilka tematiska områden som är aktuella för […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Fokus och inriktning | Programmering

Förhandlingarna om nästa Östersjöprogram fortsätter

  Den 6-7 maj möttes för tredje gången den arbetsgrupp, s.k. Task Force, som inrättats för att förbereda beslutsmöten. Tanken med denna form av möten är att lite friare kunna diskutera frågor och resonera kring alternativ som sedan kan förbereda för bättre beslut. Strukturen på arbetsgruppmöten är dock samma som för beslutsmöten, med föredragningar av […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Fokus och inriktning | Programmering 1 kommentar

Möte med fokus på resultat för den kommande programperioden

Under mars och april har det hållits nio så kallade expertgruppsmöten. Syftet med mötena är att förbereda de detaljerade reglerna som ska komplettera förordningarna för nästa programperiod. När förordningarna väl är på plats kommer dessa kompletterande regler att tas in i så kallade delegerade eller genomförande-akter. I förra veckan var det dags att diskutera hur […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Förhandlingarna i EU

Framtidens strukturfondsprogram växer nu fram

Efter ett par år av förberedelser och stort fokus på förhandlingar om EU budget, regelverk och förordningar är arbetet med att ta fram en strategi för hur vi i Sverige vill använda de EU medel vi tar del av inom ramen för Partnerskapsöverenskommelsen nu i full gång. De regionalt tillväxtansvariga har fått uppdraget att utarbeta […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen | Programmering | Regional tillväxt | Regionalfonden

Taktiska tankar om kommunicerande kärl

Att Nordsjön och Östersjön hänger samman genom Bälten och Öresund, det får vi ju lära oss redan i skolan. Genom EU:s Östersjöstrategi får vi detta bekräftat, eftersom de västliga delarna av Sverige liksom Norge också deltar i genomförandet. Handlingsplanen för Östersjöstrategin är en frivillig överenskommelse mellan östersjöländerna; Norge, Ryssland och Vitryssland är delaktiga på projektnivå […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Fokus och inriktning

Nu går vi in på detaljerna…

Samtidigt som förhandlingarna om strukturfondsförordningarna fortsätter så påbörjas nu en rad expertmöten där de mer detaljerade formerna för att genomföra strukturfondsprogrammen ska diskuteras. För den nuvarande programperioden (2007 – 2013) fastställdes de detaljerade kraven i en särskild kommissionsförordning. I och med Lissabonfördraget kommer istället dessa regler att fastställas i särskilda akter. Vilka frågor som ska […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Förhandlingarna i EU