Förenkling för projektägare fortsätter

I samband med regeringsbeslutet till förvaltande myndigheter i februari lades ett uppdrag att uppnå reell förenkling för projektägaren i de program som förvaltas i Sverige. Uppgiften har varit att uppnå en större samsyn om frågor som påverkar projektägare. Samtliga förvaltande myndigheter i Sverige har deltagit i arbetet som koordinerats av Tillväxtverket. Arbetet har intensifierats under […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Förenkling