Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Klara, färdiga, gå!

Efter att ha förberett den nya programperioden under mer än två år kom i veckan efterlängtade besked från EU-kommissionen. Åtta program för territoriellt samarbete (INTERREG) har nu godkänts. Det är följande program: Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Mellersta Östersjön (Central Baltic), Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Norra periferin och Arktis samt Östersjöprogrammet. Dessutom har även Urbact programmet godkänts. Programmen omfattar totalt över 10 miljarder kronor, […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Förhandlingarna i EU | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden

Äntligen i mål!

Efter mer än två års förhandlingar finns nu en politisk överenskommelse mellan Rådet och Europaparlamentet (EP) om strukturfondsförordningarna för perioden 2014-2020. Vid plenarsessionen i går i Strasbourg fanns ett brett stöd i parlamentet för samtliga förordningar. Det har dock in i det sista varit ovisst hur det skulle gå. Det har varit tuffa trilogförhandlingar mellan […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU | Strukturfonderna

Snart är förordningarna på plats!

Det har varit högt tempo i förhandlingarna för att försöka nå en slutuppgörelse med Europaparlamentet (EP) om regelverket för strukturfonderna 2014 – 2020. EP hade planerat för en omröstning idag men alla delar hann inte falla på plats, trots ett intensivt mötesschema. Så nu kommer omröstningen att ske den 19 november. Först därefter kan förordningarna […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU | Strukturfonderna

Möte med fokus på resultat för den kommande programperioden

Under mars och april har det hållits nio så kallade expertgruppsmöten. Syftet med mötena är att förbereda de detaljerade reglerna som ska komplettera förordningarna för nästa programperiod. När förordningarna väl är på plats kommer dessa kompletterande regler att tas in i så kallade delegerade eller genomförande-akter. I förra veckan var det dags att diskutera hur […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Förhandlingarna i EU

Nu går vi in på detaljerna…

Samtidigt som förhandlingarna om strukturfondsförordningarna fortsätter så påbörjas nu en rad expertmöten där de mer detaljerade formerna för att genomföra strukturfondsprogrammen ska diskuteras. För den nuvarande programperioden (2007 – 2013) fastställdes de detaljerade kraven i en särskild kommissionsförordning. I och med Lissabonfördraget kommer istället dessa regler att fastställas i särskilda akter. Vilka frågor som ska […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Förhandlingarna i EU

Nattmangling om EU-budgeten gav resultat

Den här gången lyckades EUs stats- och regeringschefer nå en överenskommelse om EU-budgeten 2014- 2020. Detta efter drygt ett dygns intensiva och oavbrutna förhandlingar. För oss tjänstemän blev det en eftermiddag, kväll och natts väntan på ett konkret förslag att analysera som kom först 06.30 på fredagsmorgonen. Så den här gången fick vi anledning att […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU 2 kommentarer

Fortsatt arbete med partnerskapsöverenskommelsen

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen fortsätter nu i ett högt tempo. Eftersom det blev ett beslut om EU:s långtidsbudget förra veckan kan vi nu förutse att de förordningar som rör partnerskapsöverenskommelsen och fonderna kommer att kunna beslutas under sommaren. Partnerskapsöverenskommelsen ska enligt det föreslagna regelverket skickas inom tre månader efter att förordningen har beslutats. Den 5 februari […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Förhandlingarna i EU | Gemensamt strategiskt ramverk | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden | Strukturfonderna

Uppdatering om förhandlingsarbetet

Vi är nu en månad in på det Irländska ordförandeskapet som hållit ett högt tempo i förhandlingsarbetet men ändå ligger lite efter planeringen, något som får kompenseras under februari och mars om man ska klara målsättningen att ha en slutuppgörelse i juni. Det är särskilt förordningen om europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) som visat […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU

Nu är irländarna igång

God fortsättning! Tillbaka i ett slaskigt Stockholm efter första rådsarbetsgruppsmötet under det irländska ordförandeskapet. Nu var det väl inte precis vår i Bryssel heller (6-7 grader), men en koltrast tyckte annorlunda och ägnade sig åt skönsång, så det blir nog vår i år också. Vid mötet presenterade ordförandeskapet sina planer för våren. Under januari kör […]

Share
Kategori Förhandlingarna i EU | Okategoriserade