Lämna synpunkter på ESPON 2020!

Passa på att lämna synpunkter på samarbetsprogrammet ESPON 2020 som är en fortsättning på det tidigare ESPON 2013-programmet. Konsultation pågår till 2 april. Förslag till program och en enkät för synpunkter finns på: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/index.html ESPON 2020 är ett forskningsprogram med syfte att ta fram ny kunskap om den territoriella och regionala utvecklingen i Europa. Programmet […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Forskning och innovation | Regional tillväxt | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Fantasifyll Gamla Nordsjön

Som generalist med brett intresse av samhällsutvecklingen tycker jag det är intressant att vara med och påverka innehållet i det transnationella samarbetet under nästa programperiod. Jag vill verka för tydliga projektidéer som vågar försöka skapa nytt och ett enkelt administrativt regelverk. Kommissionen har lämnat ut en meny med elva rätter: innovationer, IKT, små och medelstora […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Forskning och innovation | Regionalfonden

Regionalt innovationsarbete tar sats inför nästa programperiod för EU:s olika instrument

Nätverket RND-FoIs (Regional Nationell Dialog med fokus på forsknings och innovationsfrågor) möte den 3 och 4 december samlade ett 40-tal deltagare från regionala nivån, nationella myndigheter och departement till ett möte på Näringsdepartementet för att diskutera aktuella frågor. Deltagarna från Mittuniversitetet, North Sweden European Office och Västra Götalandsregionen inledde diskussionen om hur synergier mellan Horisont […]

Share
Kategori Forskning och innovation | Horisont 2020 | Innovationsstrategin | Strukturfonderna 1 kommentar