Lokalt ledd utveckling med fyra fonder

I torsdags fattade regeringen beslut att ge Jordbruksverket i uppdrag att förbereda sig för att hantera stöd till lokalt ledd utveckling för ESI-fonderna dvs Regionalfonden, Socialfonden, landsbygdsfonden och Havs- och fiskerifonden. Jordbruksverket fick även i uppdrag att vara förvaltande myndighet för ett program om lokalt ledd utveckling med stöd från regionalfonden och socialfonden och att […]

Share
Kategori Förvaltande myndighet | Gästbloggare | Lokalt ledd utveckling

Förberedelsearbete inför programperiod 2014-2020

Regeringen beslutade nyligen om hur strukturen ska se ut under nästa programperiod. Regeringen har valt att behålla de geografiska områdena och att utgå ifrån det arbete som redan har gjorts under nuvarande programperiod. Min uppfattning är att det kommer att förenkla genomförandet och öka förutsättningarna för att programmen kommer igång snabbare. Självklart så känns det […]

Share
Kategori Förvaltande myndighet | Strukturfonderna