Lokalt ledd utveckling med fyra fonder

I torsdags fattade regeringen beslut att ge Jordbruksverket i uppdrag att förbereda sig för att hantera stöd till lokalt ledd utveckling för ESI-fonderna dvs Regionalfonden, Socialfonden, landsbygdsfonden och Havs- och fiskerifonden. Jordbruksverket fick även i uppdrag att vara förvaltande myndighet för ett program om lokalt ledd utveckling med stöd från regionalfonden och socialfonden och att […]

Share
Kategori Förvaltande myndighet | Gästbloggare | Lokalt ledd utveckling

Miljöbedömning av regionalfondsprogrammen för att främja hållbar utveckling

Tillväxtverket har upphandlat konsultfirman Sweco för att ta fram en miljöbedömning för varje program (åtta regionala och ett nationellt regionalfondsprogram) och arbetet kommer dokumenteras i en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), dvs. en kort rapport som kommer läggas till varje program.  Förslag till MKB:er kommer vara färdiga senast den 30 september då förslagen till program lämnas in till […]

Share
Kategori Gästbloggare | Regionalfonden

I huvudet på en programmerare…

  Timmen är alltför sen och jag sitter och formulerar, raderar och omformulerar meningar, mål och indikatorer om Stockholmsregionens forsknings- och innovationsmiljöer och andra områden som det regionala strukturfondsprogrammet i Stockholm förväntas stärka. Det gäller att hitta en balans och precision med bibehållen röd tråd genom analys, insatsområde, tematiskt mål, investeringsprioriteringar, specifika mål och den […]

Share
Kategori Gästbloggare | Programmering | Regionalfonden

Innovativa samspel

I ljuset av arbetet med den nationella innovationsstrategin var innovativa samspel rubriken för ett av blocken på Nationellt forum den 23 november i Rosenbad. Först ut var Prof. Örjan Sölvell och ekon. dr. Göran Lindqvist från Handelshögskolan i Stockholm, som pratade om regional innovationskraft och kluster. Enligt deras modell finns det sju ”innovationsgap” som kan […]

Share
Kategori Gästbloggare | Innovationsstrategin | Regional tillväxt | Strukturfonderna