Territorial Cohesion and Urban Matters (TCUM)

Ja, det är namnet på EU-kommissionens subkommitté för territoriella och urbana frågor. På TCUM:s möte 13 december var det ett särskilt fokus på specifika territoriella särarter, framför allt de regiontyper som ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt EU-fördragets artikel 174. Erik Gløersen vid universitetet i Genève berättade om ESPON-projektet GEOSPECS analys av dessa områden och deras […]

Share
Kategori Gleshet | Regional tillväxt | Territoriella agendan