Regionalt innovationsarbete tar sats inför nästa programperiod för EU:s olika instrument

Nätverket RND-FoIs (Regional Nationell Dialog med fokus på forsknings och innovationsfrågor) möte den 3 och 4 december samlade ett 40-tal deltagare från regionala nivån, nationella myndigheter och departement till ett möte på Näringsdepartementet för att diskutera aktuella frågor. Deltagarna från Mittuniversitetet, North Sweden European Office och Västra Götalandsregionen inledde diskussionen om hur synergier mellan Horisont […]

Share
Kategori Forskning och innovation | Horisont 2020 | Innovationsstrategin | Strukturfonderna 1 kommentar