Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

    Jag vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och framförallt bidrog till vårt dialogmöte om partnerskapsöverenskommelsen i fredags! Vi håller för närvarande på att göra en sammanställning av de papper ni lämnade till. Sammanställningen kommer vi inte att kunna skicka ut till er, den kommer endast att ha en form […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Havs- och fiskerifonden | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden

Territoriell utveckling – med lokal nivå som utgångspunkt

En del av förberedelserna inför nästa programperiod 2014-2020 är att utarbeta den så kallade Partnerskapsöverenskommelsen. I denna ska Sveriges utmaningar och prioriteringar i relation till Europa 2020 adresseras och som ett svar mot detta ska de fyra aktuella fondernas möjligheter och inriktning ställas. Som ett komplement till detta har kommissionen presenterat tre verktyg som på […]

Share
Kategori Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna 1 kommentar

Fortsatt arbete med partnerskapsöverenskommelsen

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen fortsätter nu i ett högt tempo. Eftersom det blev ett beslut om EU:s långtidsbudget förra veckan kan vi nu förutse att de förordningar som rör partnerskapsöverenskommelsen och fonderna kommer att kunna beslutas under sommaren. Partnerskapsöverenskommelsen ska enligt det föreslagna regelverket skickas inom tre månader efter att förordningen har beslutats. Den 5 februari […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Förhandlingarna i EU | Gemensamt strategiskt ramverk | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden | Strukturfonderna