Lokala satsningar i regionalfonden och socialfonden

Efter att ha fått ett regeringsuppdrag att införa Lokalt ledd utveckling i alla fyra struktur- och investeringsfonder, kommer vi nu med ett förslag till program för regional- och socialfonden. Lokala utvecklingsområden, eller leaderområden som vi kallar de, kommer att ha möjlighet att finansiera projekt inom jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden och […]

Share
Kategori Lokalt ledd utveckling | Strukturfonderna

Lokalt ledd utveckling med fyra fonder

I torsdags fattade regeringen beslut att ge Jordbruksverket i uppdrag att förbereda sig för att hantera stöd till lokalt ledd utveckling för ESI-fonderna dvs Regionalfonden, Socialfonden, landsbygdsfonden och Havs- och fiskerifonden. Jordbruksverket fick även i uppdrag att vara förvaltande myndighet för ett program om lokalt ledd utveckling med stöd från regionalfonden och socialfonden och att […]

Share
Kategori Förvaltande myndighet | Gästbloggare | Lokalt ledd utveckling