Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Klara, färdiga, gå!

Efter att ha förberett den nya programperioden under mer än två år kom i veckan efterlängtade besked från EU-kommissionen. Åtta program för territoriellt samarbete (INTERREG) har nu godkänts. Det är följande program: Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Mellersta Östersjön (Central Baltic), Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Norra periferin och Arktis samt Östersjöprogrammet. Dessutom har även Urbact programmet godkänts. Programmen omfattar totalt över 10 miljarder kronor, […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Förhandlingarna i EU | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden

Sveriges Partnerskapsöverenskommelse beslutad av EU-kommissionen

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren. Sammantaget handlar det om en satsning på 67 miljarder kronor för att bidra […]

Share
Kategori Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen | Regional tillväxt 1 kommentar

Kommissionens observationer

I början av augusti skickade Kommissionen sina synpunkter på förslagen till regionalfondsprogram inom investeringar för tillväxt och sysselsättning. Ett arbete pågår därför nu i såväl Regeringskansliet som på Tillväxtverket och hos skrivargrupperna i våra programregioner och på myndigheter för att kommentera och förtydliga vissa delar som Kommissionen efterfrågar. Det här arbetet beräknar vi kommer pågå under resten av […]

Share
Kategori Okategoriserade

Grönt ljus för ytterligare två samarbetsprogram

Regeringen godkände på torsdagen ytterligare två samarbetsprogram, denna gången de interregionala programmen URBACT III och INTERACT III. Övriga 27 EU-ländernas regeringar, samt Norge och Schweiz som också deltar i programmen, har redan gett eller väntas ge sitt godkännande under sommaren. Programmen lämnas sedan in till kommissionen och godkänns förhoppningsvis i slutet av året. URBACT är […]

Share
Kategori Okategoriserade

Färdigställandet av de gränsöverskridande samarbetsprogrammen tuffar på

Förra veckan beslutade regeringen att godkänna att ytterligare fem förslag till program inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete kan överlämnas till Kommissionen för beslut. Det var det gränsregionala samarbetsprogrammet Sverige-Norge, de transnationella samarbetsprogrammen för Östersjöregionen och Norra periferin och Arktis samt interregionala programmen Espon och Interreg Europe. Övriga deltagande länder har eller kommer att fatta motsvarande beslut. EU-medlen […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Strukturfonderna

Första INTERREG programmen närmare beslut

  I dag (28 maj) fattade regeringen beslut om att godkänna att programförslag för gränsregionalt samarbete för programområdena Botnia-Atlantica, Central Baltic, Nord och Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2014–2020 kan överlämnas till Europeiska kommissionen för godkännande. Övriga deltagande länder (Finland, Danmark, Estland, Lettland och Norge) har  eller kommer att fatta motsvarande beslut. Först därefter kan programmen inlämnas […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna

Interreg Europe – nu på konsultation!

  Ta chansen att lämna synpunkter på förslaget till samarbetsprogrammet Interreg Europe 2014-2020 (tidigare Interreg IVC) – Konsultationen pågår från och med idag fram till den 21 mars. Förslag till program, miljöbedömning och information om hur du lämnar kommentarer och synpunkter på förslaget till program finns på webbsidan: www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-consultation/. Samarbetsprogrammet Interreg Europe omfattar samtliga 28 medlemsstater […]

Share
Kategori Okategoriserade

Lite tankar inför 2014

  Vi går nu in i det första året i den nya programperioden och därmed har vi även nått det sista året för vårt förberedelsearbete. Vi har under flera års tid arbetet intensivt, bland annat med med förhandlingar med Kommissionen och EU-parlamentet om förutsättningar och regelverk, utrett och analyserat behov av förändringar i Sverige samt beslutat om uppdrag till regioner […]

Share
Kategori Okategoriserade

Förbättrad programlogik ska få programmen att lyfta

Denna vecka träffades de som från svensk sida är ansvariga för att delta programframtagandet av de gränsregionala programmen för att utbyta erfarenheter. Diskussionen fokuserade på hur programmen ska möta de ökade kraven på resultat. På mötet deltog också de som utför förhandsutvärderingen av programmen för att ge tips och råd. Bakgrunden till de ökade kraven […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna | Utvärdering och följeforskning

Komplicerade diskussioner om inriktningen på det framtida interregionala samarbetet

Det krävs fingertoppskänsla och tålamod när representanter från 30 länder ska komma överens om inriktningen på det nya programmet för  interregionalt samarbete. Programmeringsgruppen träffades, i Dublin, sista veckan i juni under irländskt ordförandeskap. På mötet diskuterades bl.a. ett första utkast till program, val av investeringsprioriteter, typer av insatser som programmet ska stödja och programmets namn. Vid […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering