Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Sveriges Partnerskapsöverenskommelse beslutad av EU-kommissionen

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren. Sammantaget handlar det om en satsning på 67 miljarder kronor för att bidra […]

Share
Kategori Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen | Regional tillväxt 1 kommentar

Förhandling om partnerskapsöverenskommelsen pågår

Sedan i somras pågår Sveriges förhandling med kommissionen om förslaget till partnerskapsöverenskommelse. Vårt främsta fokus har varit att förtydliga i texten samt argumentera för de val och prioriteringar Sverige har gjort. Vår gemensamma förhoppning är att partnerskapsöverenskommelsen för Sverige ska godkännas av kommissionen under oktober månad. Partnerskapsöverenskommelsen måste vara godkänd innan kommissionen kan fatta beslut […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna

Regeringen har fattat beslut om att överlämna partnerskapsöverenskommelsen till EU-kommissionen

    I går fattade regeringen beslut om att överlämna partnerskapsöverenskommelsen till EU-kommissionen. Sammantaget är det ca 65 miljarder kronor för satsningar som har som främsta syfte att bidra till EU 2020-målen  och Sveriges konkurrenskraft. En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen och synergierna mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Därför föreslår regeringen i […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna

Hearing för partnerskapsöverenskommelsen 18 juni

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen rullar på i stort sett enligt tidplanen! Nu är vi snart framme vid tidpunkten för hearingen. Till skillnad från vad vi tidigare kommunicerat så kommer vi att ha en hearing den 18 juni. Den här gången kommer vi inte ha möjlighet att bjuda ”alla” tyvärr. Dessutom kommer vi att behöva begränsa deltagandet […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen

Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

I går den 8 april hade vi ett dialogmöte inom ramen för arbetet med partnerskapsöverenskommelsen. Mötet var ett uppföljande möte till dialogmötet den 22 februari. Näringsdepartementet återkopplade på de förslag som rör prioriteringar och samordningsmöjligheter för kommande programperiod som lämnades till oss den 22 februari. För närvarande har vi en intensiv intern process i regeringskansliet […]

Share
Kategori Dialogmöten | Partnerskapsöverenskommelsen

Framtidens strukturfondsprogram växer nu fram

Efter ett par år av förberedelser och stort fokus på förhandlingar om EU budget, regelverk och förordningar är arbetet med att ta fram en strategi för hur vi i Sverige vill använda de EU medel vi tar del av inom ramen för Partnerskapsöverenskommelsen nu i full gång. De regionalt tillväxtansvariga har fått uppdraget att utarbeta […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen | Programmering | Regional tillväxt | Regionalfonden

Positionspapperet finns nu på svenska

Jag vet att ni är många som har frågat efter en svensk översättning på positionspapperet tidigare, och nu har kommissionen skickat oss en översättning. Den svenska översättningen ligger på regeringen.se tillsammans med den engelska. Klicka på blogginläggets rubrik för att följa länken.

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen

Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

    Jag vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och framförallt bidrog till vårt dialogmöte om partnerskapsöverenskommelsen i fredags! Vi håller för närvarande på att göra en sammanställning av de papper ni lämnade till. Sammanställningen kommer vi inte att kunna skicka ut till er, den kommer endast att ha en form […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Havs- och fiskerifonden | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden

Territoriell utveckling – med lokal nivå som utgångspunkt

En del av förberedelserna inför nästa programperiod 2014-2020 är att utarbeta den så kallade Partnerskapsöverenskommelsen. I denna ska Sveriges utmaningar och prioriteringar i relation till Europa 2020 adresseras och som ett svar mot detta ska de fyra aktuella fondernas möjligheter och inriktning ställas. Som ett komplement till detta har kommissionen presenterat tre verktyg som på […]

Share
Kategori Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna 1 kommentar

Fortsatt arbete med partnerskapsöverenskommelsen

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen fortsätter nu i ett högt tempo. Eftersom det blev ett beslut om EU:s långtidsbudget förra veckan kan vi nu förutse att de förordningar som rör partnerskapsöverenskommelsen och fonderna kommer att kunna beslutas under sommaren. Partnerskapsöverenskommelsen ska enligt det föreslagna regelverket skickas inom tre månader efter att förordningen har beslutats. Den 5 februari […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Förhandlingarna i EU | Gemensamt strategiskt ramverk | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden | Strukturfonderna