South Baltic styr i riktning mot ett nytt program

    På jp- mötet (joint programming committé) den 18 mars enades de fem deltagande länderna om ett preliminärt utkast till nytt program som snart ska gå ut för konsultation. De tematiska målen 1,3,6,7,11 agerar det nya programmets inriktning och för de svenska regioner som berörs ligger det väl i linje med behov och önskemål. […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programskrivning

Många bollar i luften

Arbetet med att färdigställa de olika Europeiska territoriella samarbetsprogrammen pågår för fullt. Förutom att komma överens om vilka insatser som ska stödjas i programmen så ska resultat och aktivitetsindikatorer bestämmas.  Nytt för den här programperioden är att resultatindikatorerna ska mäta förändringar för programområdet som helhet. Det här är en stor utmaning för de gränsöverskridande programmen då det […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Genomförandeorganisation | Programskrivning | Utvärdering och följeforskning

Fyra av sex gränsregionala program!

I fredags, den 13 december, inkom programmet för Sverige-Norge till Regeringskansliet. Detta innebär att fyra av de sex gränsregionala programmen som Sverige deltar i nu inkommit. Nästa steg i processen är att tillsammans med övriga berörda medlemsstater samt Norge bereda inkomna program samt föra en nära dialog med programskrivarna för att om möjligt vässa programmen […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programskrivning

Programmeringsgruppen (JPC) för Baltic Sea 2014-2020

    Programmeringsgruppen (JPC) för Baltic Sea hade sitt femte programmeringsmöte i Tallinn den 3-4 december. Under det mötet var huvudtemat att diskutera det första programutkastet inför kommande nationell konsultation som är tänkt att starta i mitten av januari. Programmet har valt 4 tematiska områden (TO) – TO 1 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation – TO 6 Att […]

Share
Kategori Programmering | Programskrivning 2 kommentarer

Central Baltic programmeringsmöte

Programmeringsgruppen (JPC) möttes i Mariehamn den 5 november. Mötet handlade i huvudsak om en genomgång av programmets innehåll så här långt i processen. Diskussion om valda tematiska områden TO 3, 6, 7 och 10 samt underliggande investeringsprioriteringar med mål och förväntade resultat. Det är alltid spännande att sitta i diskussioner om vilka framtida utmaningar och […]

Share
Kategori Programmering | Programskrivning

Programmeringsstart för ENI Kolartic 2014-2020

I september gick startskottet för programmeringen av kommande ENI program. Det första mötet hölls i Kirkenes, Norge. På mötet behandlades frågor om programgeografi, tematisk koncentration och en del om det kommande regelverket. På mötet beslutades att Lapin liitto (Lapplands förbund) i Rovaniemi fortsätter att vara Förvaltade myndighet även under kommande programperiod 2014-2020. Fyra möten kommer […]

Share
Kategori Programskrivning

Åtta regionala och ett nationellt program inlämnade

Regionerna, Tillväxtverket, Vinnova, Energimyndigheten och Vetenskapsrådet har tillsammans med olika lokala, regionala och nationella aktörer arbetat hårt med framtagning av sina respektive program sedan i våras. I måndags tog vi emot programmen och det betyder att det första steget mot väl förankrade och fungerande strukturfondsprogram för kommande programperiod har tagits. Tack för ett fantastiskt arbete! […]

Share
Kategori Programskrivning | Strukturfonderna

South Baltic programmet har kickstartat höstens programmering

South Baltic programmet har haft höstens första programmeringsdiskussion. Den 10-11 september träffades företrädare för de fem medverkande länderna och diskuterade framtida administrativa strukturer. På agenda stod både diskussion om erfarenheter från innevarande programperiod som blandades med diskussioner om framtida FLC, finansiell kontroll och institutionella frågor. I rask takt bokades ytterligare 3 möten upp så arbetet har […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programskrivning

Hur går det i arbetet med det nationella regionalfondsprogrammet?

    I mitten av maj beslutade regeringen att ge Tillväxtverket, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet i uppgift att utforma ett förslag till ett nationellt regionalfondsprogram för EUs mål om Investeringar i tillväxt och sysselsättning under programperioden 2014-2020. Arbetet med att ta fram ett förslag till nationellt regionalfonsprogram har skett under ledning […]

Share
Kategori Programskrivning | Regionalfonden