Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

16 miljarder till jobb och tillväxt

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Sammanlagt möjliggörs nu satsningar på hållbar tillväxt motsvarande 16 miljarder kronor fram till 2020. Regionalfondsprogrammen är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder och regioner. Programmen utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken och för […]

Share
Kategori Regional tillväxt | Regionalfonden | Strukturfonderna 1 kommentar

Sveriges Partnerskapsöverenskommelse beslutad av EU-kommissionen

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren. Sammantaget handlar det om en satsning på 67 miljarder kronor för att bidra […]

Share
Kategori Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen | Regional tillväxt 1 kommentar

Lämna synpunkter på ESPON 2020!

Passa på att lämna synpunkter på samarbetsprogrammet ESPON 2020 som är en fortsättning på det tidigare ESPON 2013-programmet. Konsultation pågår till 2 april. Förslag till program och en enkät för synpunkter finns på: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/index.html ESPON 2020 är ett forskningsprogram med syfte att ta fram ny kunskap om den territoriella och regionala utvecklingen i Europa. Programmet […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Forskning och innovation | Regional tillväxt | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

ESPON-veckan i Dublin 10 – 14 juni

Det territoriella forskningsprogrammet ESPON hade en intensiv vecka i Dublin den 10 – 14 juni. Arbetsgruppen som ska ta fram det nya ESPON-programmet utvecklade detaljerna för ett snabbare, enklare och mer policyrelevant program som ska drivas som en EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation). Ambitionen är att programmet för 2014 – 2020 ska ligga klart […]

Share
Kategori Europa 2020 | Europeiskt territoriellt samarbete | Regional tillväxt

Dialogmöte kring programriktlinjer för regionalfonden

Igår torsdag bjöd Näringsdepartementet in till dialog kring programriktlinjerna för såväl de nya regionala som det nya nationella strukturfondsprogrammet för den kommande programperioden 2014-2020. Regeringen fattade beslut om direktiven i förra veckan och förväntningarna har varit höga rörande hur de nya programmen ska utformas. Efter välkomnande och sedvanlig presentationsrunda där det konstaterades att företrädare för […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Regional tillväxt | Strukturfonderna

Framtidens strukturfondsprogram växer nu fram

Efter ett par år av förberedelser och stort fokus på förhandlingar om EU budget, regelverk och förordningar är arbetet med att ta fram en strategi för hur vi i Sverige vill använda de EU medel vi tar del av inom ramen för Partnerskapsöverenskommelsen nu i full gång. De regionalt tillväxtansvariga har fått uppdraget att utarbeta […]

Share
Kategori Fokus och inriktning | Okategoriserade | Partnerskapsöverenskommelsen | Programmering | Regional tillväxt | Regionalfonden

Territorial Cohesion and Urban Matters (TCUM)

Ja, det är namnet på EU-kommissionens subkommitté för territoriella och urbana frågor. På TCUM:s möte 13 december var det ett särskilt fokus på specifika territoriella särarter, framför allt de regiontyper som ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt EU-fördragets artikel 174. Erik Gløersen vid universitetet i Genève berättade om ESPON-projektet GEOSPECS analys av dessa områden och deras […]

Share
Kategori Gleshet | Regional tillväxt | Territoriella agendan

Den 12-13 december träffades övervakningskommittén i Södra Östersjöprogrammet

I övervakningskommittén träffas alla representanter för medlemsstaterna som deltar i programmet för att följa att programmet når sina mål och fungerar som det ska. För Sverige finns förutom Näringsdepartementet även Tillväxtverket och regionala representanter i övervakningskommittén. På agendan stod bland annat diskussion om det framtida arbetet inför kommande programperiod. Det fortsatta arbetet i arbetsgrupperna ”innehåll” […]

Share
Kategori Europa 2020 | Regional tillväxt | Strukturfonderna

Territorial Cohesion – fågel eller fisk?

EU-ländernas samarbete om territoriell sammanhållning (Territorial Cohesion) och genomförandet av den Territorialla Agendan (TA2020) har fortsatt under hösten. Under ett DG-möte på Cypern i oktober ställde Polens delegat Piotr Zuber den retoriska frågan: Kan vi få denna fågel att flyga? Polen drar i alla fall sitt strå till stacken genom att genomföra en studie kring […]

Share
Kategori Regional tillväxt | Territoriella agendan

Innovativa samspel

I ljuset av arbetet med den nationella innovationsstrategin var innovativa samspel rubriken för ett av blocken på Nationellt forum den 23 november i Rosenbad. Först ut var Prof. Örjan Sölvell och ekon. dr. Göran Lindqvist från Handelshögskolan i Stockholm, som pratade om regional innovationskraft och kluster. Enligt deras modell finns det sju ”innovationsgap” som kan […]

Share
Kategori Gästbloggare | Innovationsstrategin | Regional tillväxt | Strukturfonderna