Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Klara, färdiga, gå!

Efter att ha förberett den nya programperioden under mer än två år kom i veckan efterlängtade besked från EU-kommissionen. Åtta program för territoriellt samarbete (INTERREG) har nu godkänts. Det är följande program: Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Mellersta Östersjön (Central Baltic), Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Norra periferin och Arktis samt Östersjöprogrammet. Dessutom har även Urbact programmet godkänts. Programmen omfattar totalt över 10 miljarder kronor, […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Förhandlingarna i EU | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden

16 miljarder till jobb och tillväxt

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Sammanlagt möjliggörs nu satsningar på hållbar tillväxt motsvarande 16 miljarder kronor fram till 2020. Regionalfondsprogrammen är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder och regioner. Programmen utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken och för […]

Share
Kategori Regional tillväxt | Regionalfonden | Strukturfonderna 1 kommentar

Europe, let’s cooperate!

Ja den uppmaningen kommer programmen Interreg IVC  och INTERREG EUROPE med. Det interregionala samarbetsforumet  – Europa, låt oss samarbeta! – genomförs den 2-3 december i Bologna, Italien. Detta två-dagars event kommer att presentera resultaten av Interreg IVC och lansera det nya programmet INTERREG EUROPE. Konferensen kommer att webbsändas. Läs mer på följande webbsida: http://www.interreg4c.eu/europecooperates/overview/ Det […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Regionalfonden | Strukturfonderna

Arbetet med Interreg-programmen fortskrider!

I slutet av september fick vi Kommissionens synpunkter på förslagen till gränsregionala program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica och Nord. Just nu arbetar programskrivarna i regionerna och förvaltande myndigheter tillsammans med departementen i berörda länder på att besvara frågorna som kommit på programmen. Det handlar om att komplettera, förtydliga och argumentera. Kommissionens frågor kretsar mycket kring […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna

Förslag till program för Nordsjöregionen snart i Bryssel

Idag beslutade regeringen att godkänna att programförslaget för Nordsjöregionen 2014–2020 kan lämnas till EU- kommissionen för beslut. Sverige är ett av sju länder som deltar i programmet. Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne och Kronoberg ingår i programgeografin. Övriga länder är Norge, Danmark, Tyskland (nordvästra delen), Nederländerna, Belgien (Flandern) och Storbritannien (Skottland och norra England). I […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna

Första INTERREG programmen närmare beslut

  I dag (28 maj) fattade regeringen beslut om att godkänna att programförslag för gränsregionalt samarbete för programområdena Botnia-Atlantica, Central Baltic, Nord och Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2014–2020 kan överlämnas till Europeiska kommissionen för godkännande. Övriga deltagande länder (Finland, Danmark, Estland, Lettland och Norge) har  eller kommer att fatta motsvarande beslut. Först därefter kan programmen inlämnas […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna

Arbetet med det nationella och de regionala strukturfondsprogrammen fortskrider

Just nu pågår en gemensamberedning av programmen inom Regeringskansliet, så att Sverige ska kunna skicka in dem till EU-kommissionen senare under våren. Samtidigt återstår några frågor att hantera, så ett intensivt arbete med att komplettera och utveckla regionalfondsprogrammen pågår också. I måndags hade alla programskrivarna tillsammans med Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet ett videomöte för en […]

Share
Kategori Dialogmöten | Regionalfonden

Möte med Kommissionen

Förra veckan åkte flera av oss till Bryssel för att träffa Kommissionen. Först deltog vi på årsmötet om genomförandet av den pågående programperiodens Mål 2-program tillsammans med Tillväxtverket, några av oss syns på bilden ovan. Det fanns frågor om framtiden på dagordningen också och dessa fortsatte vi att diskutera mer i detalj med företrädare för […]

Share
Kategori Dialogmöten | Regionalfonden

Hur går det i arbetet med det nationella regionalfondsprogrammet?

    I mitten av maj beslutade regeringen att ge Tillväxtverket, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet i uppgift att utforma ett förslag till ett nationellt regionalfondsprogram för EUs mål om Investeringar i tillväxt och sysselsättning under programperioden 2014-2020. Arbetet med att ta fram ett förslag till nationellt regionalfonsprogram har skett under ledning […]

Share
Kategori Programskrivning | Regionalfonden

Programskrivningen närmar sig slutet

Som avslutning inför helgen träffades i fredags de regionala programskrivarna samt företrädare för Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Näringsdepartementet för en späckad heldag där ett antal utestående frågor i samband med programmeringen av de åtta regionala programmen diskuterades. Efter en dryg timmes stötande och blötande av hur resultatindikatorer ska hanteras samt hur uppföljningen ska göras hade ett […]

Share
Kategori Programskrivning | Regionalfonden