Regionala handlingsplaner för Socialfonden

  Regeringen beslutade den 15 maj om uppdrag respektive erbjudande till de 21 aktörer som har det regionala tillväxtansvaret att för respektive geografiskt program­område utarbeta ett förslag till regional handlingsplan för Socialfonden för programperioden 2014-2020.  Åtta av dessa regionalt tillväxtansvariga aktörer ges i uppgift att samordna framtagandet av förslagen till regionala handlingsplaner. Arbetet ska bedrivas […]

Share
Kategori Socialfonden | Strukturfonderna

Dialogmöte partnerskapsöverenskommelsen

    Jag vill rikta ett stort tack till alla er som deltog och framförallt bidrog till vårt dialogmöte om partnerskapsöverenskommelsen i fredags! Vi håller för närvarande på att göra en sammanställning av de papper ni lämnade till. Sammanställningen kommer vi inte att kunna skicka ut till er, den kommer endast att ha en form […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Havs- och fiskerifonden | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden

Fortsatt arbete med partnerskapsöverenskommelsen

Arbetet med partnerskapsöverenskommelsen fortsätter nu i ett högt tempo. Eftersom det blev ett beslut om EU:s långtidsbudget förra veckan kan vi nu förutse att de förordningar som rör partnerskapsöverenskommelsen och fonderna kommer att kunna beslutas under sommaren. Partnerskapsöverenskommelsen ska enligt det föreslagna regelverket skickas inom tre månader efter att förordningen har beslutats. Den 5 februari […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europa 2020 | Förhandlingarna i EU | Gemensamt strategiskt ramverk | Landsbygdsprogrammet | Partnerskapsöverenskommelsen | Regionalfonden | Socialfonden | Strukturfonderna