Öppen konsultation om EU:s urbana policy

Kommissionen har lanserat en konsultation om städernas roll i EU –  ”The urban dimension of EU policies – key features of an EU Urban Agenda”. Konsultationen är en del i förberedelsearbetet för en eventuell kommande EU-agenda för städer. Konsultationen är öppen för alla som känner sig berörda och går att svara på fram till 26 september. Läs mer […]

Share
Kategori Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Lämna synpunkter på ESPON 2020!

Passa på att lämna synpunkter på samarbetsprogrammet ESPON 2020 som är en fortsättning på det tidigare ESPON 2013-programmet. Konsultation pågår till 2 april. Förslag till program och en enkät för synpunkter finns på: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/index.html ESPON 2020 är ett forskningsprogram med syfte att ta fram ny kunskap om den territoriella och regionala utvecklingen i Europa. Programmet […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Forskning och innovation | Regional tillväxt | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling och klimat i fokus för TCUM

  EU-kommissionens kommitté för territoriell sammanhållning och urban utveckling hade hållbar stadsutveckling, klimat och grön infrastruktur i fokus på sitt möte 27 juni. Ett antal medlemsländer redovisade hur man tänker hantera den femprocentiga öronmärkningen till hållbar stadsutveckling i regionalfonden. Angreppssätten är mycket olika och insatserna kan gälla såväl stadsdelar som hela städer och stadsregionala sammanhang, […]

Share
Kategori Programskrivning | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling