Hållbar stadsutveckling: URBACT III inlämnat och seminarie 18 november

  Det interregionala samarbetsprogrammet URBACT III, med  inriktning mot samarbete och metodutveckling inom hållbar stadsutveckling har  nu skickats in till kommissionen för godkännande. Programmet som omfattar hela EU plus Norge och Schweiz kommer förhoppningsvis vara godkänt runt årsskiftet. Den 18 november anordnas seminariet ”Hållbar stadsutveckling genom EU-initiativ och program” i Stockholm arrangerat av SKL, URBACT spridningspunkt Sverige […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling

Öppen konsultation om EU:s urbana policy

Kommissionen har lanserat en konsultation om städernas roll i EU –  ”The urban dimension of EU policies – key features of an EU Urban Agenda”. Konsultationen är en del i förberedelsearbetet för en eventuell kommande EU-agenda för städer. Konsultationen är öppen för alla som känner sig berörda och går att svara på fram till 26 september. Läs mer […]

Share
Kategori Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Lämna synpunkter på ESPON 2020!

Passa på att lämna synpunkter på samarbetsprogrammet ESPON 2020 som är en fortsättning på det tidigare ESPON 2013-programmet. Konsultation pågår till 2 april. Förslag till program och en enkät för synpunkter finns på: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/index.html ESPON 2020 är ett forskningsprogram med syfte att ta fram ny kunskap om den territoriella och regionala utvecklingen i Europa. Programmet […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Forskning och innovation | Regional tillväxt | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling och klimat i fokus för TCUM

  EU-kommissionens kommitté för territoriell sammanhållning och urban utveckling hade hållbar stadsutveckling, klimat och grön infrastruktur i fokus på sitt möte 27 juni. Ett antal medlemsländer redovisade hur man tänker hantera den femprocentiga öronmärkningen till hållbar stadsutveckling i regionalfonden. Angreppssätten är mycket olika och insatserna kan gälla såväl stadsdelar som hela städer och stadsregionala sammanhang, […]

Share
Kategori Programskrivning | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Möte i Övervakningskommittén och förberedelserna fortsätter för URBACT III

Den  10 juni hölls ÖK möte i URBACT. Länderna diskuterade bland annat hur man ska använda återförda medel . Kommissionen uttryckte sin entusiasm över de nya verktygen för territoriell utveckling och uppmanade medlemsstaterna att testa dem i den nya programperioden. Kommissionen tryckte också på vikten av resultat och tematiskt fokus. Förvaltande myndighet berättade kort om […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling

DG-möte om urban och territoriell utveckling

Den 16 april hölls ett möte i Dublin på högsta tjänstemannanivå inom ramen för EU-ländernas samarbete kring urban och territoriell utveckling. Diskussioner fördes bl.a. om utformningen av de territoriella samarbetsprogrammen URBACT och ESPON inför kommande programperiod. URBACT:s förvaltande myndighet menade att målen för det kommande programmet ska vara hållbar stadsutveckling som bygger på ett integrerat […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling | Strukturfonderna | Territoriella agendan

Intensiva diskussioner om nytt URBACT program

  Bryssel mötte med soligt väder när arbetsgruppen för  framtidens URBACT träffades den 18 februari. I gruppen finns en representant från varje medlemsstat som  uttryckt intresse att vara med. På agendan stod erfarenheter från innevarande programperiod samt två interaktiva arbetspass. Den ena arbetspasset behandlade önskemål och förväntningar inför kommande programperiod både för nationell och lokal nivå och den andra handlade […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling | Strukturfonderna