Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

16 miljarder till jobb och tillväxt

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Sammanlagt möjliggörs nu satsningar på hållbar tillväxt motsvarande 16 miljarder kronor fram till 2020. Regionalfondsprogrammen är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder och regioner. Programmen utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken och för […]

Share
Kategori Regional tillväxt | Regionalfonden | Strukturfonderna 1 kommentar

Europe, let’s cooperate!

Ja den uppmaningen kommer programmen Interreg IVC  och INTERREG EUROPE med. Det interregionala samarbetsforumet  – Europa, låt oss samarbeta! – genomförs den 2-3 december i Bologna, Italien. Detta två-dagars event kommer att presentera resultaten av Interreg IVC och lansera det nya programmet INTERREG EUROPE. Konferensen kommer att webbsändas. Läs mer på följande webbsida: http://www.interreg4c.eu/europecooperates/overview/ Det […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Regionalfonden | Strukturfonderna

Arbetet med Interreg-programmen fortskrider!

I slutet av september fick vi Kommissionens synpunkter på förslagen till gränsregionala program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica och Nord. Just nu arbetar programskrivarna i regionerna och förvaltande myndigheter tillsammans med departementen i berörda länder på att besvara frågorna som kommit på programmen. Det handlar om att komplettera, förtydliga och argumentera. Kommissionens frågor kretsar mycket kring […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna

Förhandling om partnerskapsöverenskommelsen pågår

Sedan i somras pågår Sveriges förhandling med kommissionen om förslaget till partnerskapsöverenskommelse. Vårt främsta fokus har varit att förtydliga i texten samt argumentera för de val och prioriteringar Sverige har gjort. Vår gemensamma förhoppning är att partnerskapsöverenskommelsen för Sverige ska godkännas av kommissionen under oktober månad. Partnerskapsöverenskommelsen måste vara godkänd innan kommissionen kan fatta beslut […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna

Förslag till program för Nordsjöregionen snart i Bryssel

Idag beslutade regeringen att godkänna att programförslaget för Nordsjöregionen 2014–2020 kan lämnas till EU- kommissionen för beslut. Sverige är ett av sju länder som deltar i programmet. Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne och Kronoberg ingår i programgeografin. Övriga länder är Norge, Danmark, Tyskland (nordvästra delen), Nederländerna, Belgien (Flandern) och Storbritannien (Skottland och norra England). I […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna

Färdigställandet av de gränsöverskridande samarbetsprogrammen tuffar på

Förra veckan beslutade regeringen att godkänna att ytterligare fem förslag till program inom målet för Europeiskt territoriellt samarbete kan överlämnas till Kommissionen för beslut. Det var det gränsregionala samarbetsprogrammet Sverige-Norge, de transnationella samarbetsprogrammen för Östersjöregionen och Norra periferin och Arktis samt interregionala programmen Espon och Interreg Europe. Övriga deltagande länder har eller kommer att fatta motsvarande beslut. EU-medlen […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Strukturfonderna

Regionala handlingsplaner för Socialfonden

  Regeringen beslutade den 15 maj om uppdrag respektive erbjudande till de 21 aktörer som har det regionala tillväxtansvaret att för respektive geografiskt program­område utarbeta ett förslag till regional handlingsplan för Socialfonden för programperioden 2014-2020.  Åtta av dessa regionalt tillväxtansvariga aktörer ges i uppgift att samordna framtagandet av förslagen till regionala handlingsplaner. Arbetet ska bedrivas […]

Share
Kategori Socialfonden | Strukturfonderna

Konsultation: South Baltic 2014-2020

Programkommittén har enats om ett programutkast för South Baltic 2014-2020. Utkast till program samt utkast till miljökonsekvensbeskrivning finns nu för offentlig konsultation. Konsultationen pågår till 11 augusti 2014 och koordineras i Sverige av Regionförbundet Kalmar län. Ta chansen och tyck till om innehållet! Länk till konsultationen: http://www.rfkl.se/Projekt-Eu-stod/South-Baltic/SB_2014_2020_Konsultation/ Mer allmän information om Södra Östersjöprogrammet finns på […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Strukturfonderna

Lokala satsningar i regionalfonden och socialfonden

Efter att ha fått ett regeringsuppdrag att införa Lokalt ledd utveckling i alla fyra struktur- och investeringsfonder, kommer vi nu med ett förslag till program för regional- och socialfonden. Lokala utvecklingsområden, eller leaderområden som vi kallar de, kommer att ha möjlighet att finansiera projekt inom jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden och […]

Share
Kategori Lokalt ledd utveckling | Strukturfonderna

Första INTERREG programmen närmare beslut

  I dag (28 maj) fattade regeringen beslut om att godkänna att programförslag för gränsregionalt samarbete för programområdena Botnia-Atlantica, Central Baltic, Nord och Öresund-Kattegatt-Skagerrak för perioden 2014–2020 kan överlämnas till Europeiska kommissionen för godkännande. Övriga deltagande länder (Finland, Danmark, Estland, Lettland och Norge) har  eller kommer att fatta motsvarande beslut. Först därefter kan programmen inlämnas […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna