DG-möte om urban och territoriell utveckling

Den 16 april hölls ett möte i Dublin på högsta tjänstemannanivå inom ramen för EU-ländernas samarbete kring urban och territoriell utveckling. Diskussioner fördes bl.a. om utformningen av de territoriella samarbetsprogrammen URBACT och ESPON inför kommande programperiod. URBACT:s förvaltande myndighet menade att målen för det kommande programmet ska vara hållbar stadsutveckling som bygger på ett integrerat […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Stadsutveckling | Strukturfonderna | Territoriella agendan

Territorial Cohesion and Urban Matters (TCUM)

Ja, det är namnet på EU-kommissionens subkommitté för territoriella och urbana frågor. På TCUM:s möte 13 december var det ett särskilt fokus på specifika territoriella särarter, framför allt de regiontyper som ska ägnas särskild uppmärksamhet enligt EU-fördragets artikel 174. Erik Gløersen vid universitetet i Genève berättade om ESPON-projektet GEOSPECS analys av dessa områden och deras […]

Share
Kategori Gleshet | Regional tillväxt | Territoriella agendan

Territorial Cohesion – fågel eller fisk?

EU-ländernas samarbete om territoriell sammanhållning (Territorial Cohesion) och genomförandet av den Territorialla Agendan (TA2020) har fortsatt under hösten. Under ett DG-möte på Cypern i oktober ställde Polens delegat Piotr Zuber den retoriska frågan: Kan vi få denna fågel att flyga? Polen drar i alla fall sitt strå till stacken genom att genomföra en studie kring […]

Share
Kategori Regional tillväxt | Territoriella agendan