Många bollar i luften

Arbetet med att färdigställa de olika Europeiska territoriella samarbetsprogrammen pågår för fullt. Förutom att komma överens om vilka insatser som ska stödjas i programmen så ska resultat och aktivitetsindikatorer bestämmas.  Nytt för den här programperioden är att resultatindikatorerna ska mäta förändringar för programområdet som helhet. Det här är en stor utmaning för de gränsöverskridande programmen då det […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Genomförandeorganisation | Programskrivning | Utvärdering och följeforskning

Förbättrad programlogik ska få programmen att lyfta

Denna vecka träffades de som från svensk sida är ansvariga för att delta programframtagandet av de gränsregionala programmen för att utbyta erfarenheter. Diskussionen fokuserade på hur programmen ska möta de ökade kraven på resultat. På mötet deltog också de som utför förhandsutvärderingen av programmen för att ge tips och råd. Bakgrunden till de ökade kraven […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Okategoriserade | Programmering | Regionalfonden | Strukturfonderna | Utvärdering och följeforskning

Förhandsutvärdering – med syfte att få så bra program som möjligt!

  I enlighet med regelverket för strukturfonderna ska en förhandsutvärdering utföras för varje operativt program. För regionalfonden (ERUF) är det Tillväxtanalys som har fått uppdraget att utföra en förhandsutvärdering. Förhandsutvärderingen ska ses som en av tre byggstenar, tillsammans med uppdraget till regionerna och uppdraget till förvaltande myndighet, att skapa så bra och kvalitativa program som […]

Share
Kategori Utvärdering och följeforskning

Evaluation network meeting i Bryssel 14-15 mars

Ibland är livet mer besvärligt än vanligt. Vi anländer till Bryssel för vårens möte med DG Regios och DG Sysselsättnings utvärderingsnätverk. Gatan från centralstationen är som en osandad skridskobana, dessutom snö överallt. Veronica Gaffey, chef för DG Regios utvärderingsenhet, har skickat ”urgent message” om att tunnelbanestationen vid Kommissionens konferenscenter är stängd, summit. De som tror […]

Share
Kategori Strukturfonderna | Utvärdering och följeforskning