Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Sammanhållningsforum

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet
 

I juli 2014 antog Kommissionen den 6:e sammanhållningsrapporten och den 8-9 september hade man bjudit in till Sammanhållningsforum för att diskutera slutsatserna med beslutsfattare från
medlemsländerna. Totalt deltog 700 deltagare från nationell, regional och lokal nivå samt representanter från arbetsmarknadens parter, det civila samhället och akademin. Rapporten och diskussionerna syftade dels till att dra lärdomar från den nyligen avslutade programperioden men även till att beskriva utmaningarna och möjligheterna i den kommande. Ett genomgående tema på forumet var den nya roll som Sammanhållningspolitiken nu spelade i och med effekterna av den ekonomiska krisen, det betonades att i vissa medlemsländer stod strukturfonderna för nästan de enda resurser som fanns tillgängliga för offentliga investeringar.

Den avgörande roll som strukturfonderna spelat minska effekterna av krisen betonades av såväl Kommissionens avgående president Barroso, Europeiska rådets ordförande van Rompuy och Parlamentets talman Schulz och man betonade vikten av en fortsatt kraftfull politik. Mer oenighet rådde kring hur man skulle se på EUs framtida ekonomiska utveckling där vissa såg dagens krav på budgetkonsolidering som alltför hämmande medan andra menade att det var nödvändigt att fortsätta med en stram finanspolitik.Nobelpristagaren i ekonomi 2001 Michael Spence stod för en intressant genomgång av Europas tillväxtförutsättningar.

 

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt