Nattmangling om EU-budgeten gav resultat

Foto: Maria Nilsson

Foto: Maria Nilsson Bildrättigheter

Den här gången lyckades EUs stats- och regeringschefer nå en överenskommelse om EU-budgeten 2014- 2020. Detta efter drygt ett dygns intensiva och oavbrutna förhandlingar. För oss tjänstemän blev det en eftermiddag, kväll och natts väntan på ett konkret förslag att analysera som kom först 06.30 på fredagsmorgonen. Så den här gången fick vi anledning att blåsa upp luftmadrasserna i delegationsrummet för vilopauser under nattens gång.

Det såg länge tufft ut och det var en rätt stökig process som ledde fram till den kompromiss som samtliga medlemsstater kunde ställa sig bakom. Det kan verkligen ifrågasättas om det är rimligt att ett beslut som detta fattas under sådana förutsättningar, eller så är det så, att det faktiskt krävs för att komma till ett beslut.  Många trötta och rödögda statstjänstemän trängdes i rådsbyggnaden, i köerna till restaurangerna och kaffemaskinerna. Med enda trösten att det är lika för alla och i viss mån kanske också tron på att piggast vinner.

Ur ett svenskt perspektiv är den nya budgeten ett steg i rätt riktning, även om vi önskat än mer av modernisering till förmån för satsningar på tillväxt och forskning. Det är första gången sedan Sverige blev medlem i unionen som en EU-budget totalt sett minskar i omfattning. Det har dessutom skett neddragningar både på den gemensamma jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Sverige lyckades också behålla 80 % av den rabatt vi haft sedan tidigare vilket bidrar till att den svenska EU-avgiften minskar.

Våra preliminära beräkningar av Sveriges utfall inom sammanhållningspolitiken visar att det ligger i nivå med den förra budgetperioden och därmed ökar vår andel av sammanhållningspolitiken. Det beror framförallt på att vi har försvarat det s.k. gleshetskriteriet och den särskilda bonusen de fyra nordligaste länen får ta del av. Det är, som jag ser det, också ett resultat av att vi har varit aktiva i diskussionerna om den framtida sammanhållningspolitiken de senaste åren.

I den nya budgeten utgör Sammanhållningspolitiken ungefär en tredjedel av de totala utgifterna. Den totala nivån har minskat med 7 % och stödet till de gamla medlemsländerna (EU15) minskat med ca 18 % till förmån för regioner och länder med större behov. En mindre ökning har skett av budgeten för det gränsöverskridande samarbetet. En nyhet är en riktad satsning på ungdomssysselsättning på 6 mdr € till de regioner som har mer än 25 % ungdomsarbetslöshet.  Det ska dels ske genom en öronmärkning inom socialfonden dels genom en egen budgetlinje inom sammanhållningspolitiken.

Nu återstår för tjänstemännen att omvandla dessa politiska slutsatser från toppmötet till förordningar och regelverk och så ska EU-budgeten även godkännas av Europaparlamentet, vilket mycket väl kan bli en rysare om man ska tolka parlamentets ordförandes tal sent på torsdagsnatten.

Här på hemmaplan kan vi nu fortsätta arbetet med att ta fram en partnerskapsöverenskommelse och nya strukturfondsprogram med efterlängtad kunskap om vilka ekonomiska ramar arbetet ges.

Länkar

Statsministern nöjd efter avslutade förhandlingar om
långtidsbudgeten: http://www.regeringen.se/sb/d/6784/a/208870

Slutsatser från Europeiska rådet gällande långtidsbudgeten: http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/88/70/8e1d9222.pdf

Share

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Jan Schreil

  Hej Anna,

  Är det möjligt att du skulle kunna lägga upp en väldigt schematisk bild av hur budgetförslaget fördelar sig, framförallt inom strukturfonderna och ETS?

  Svara på inlägget
  • Anna Olofsson

   Hej Jan
   Den budgetuppgörelse som blev resultatet av toppmötet i februari är inte fullständig så att det idag går att redovisa hur bugdetförslaget fördelar sig i detalj.
   Översiktlig information om detta hittar du på regeringens hemsida under länken.

   Svara på inlägget