Regionalt innovationsarbete tar sats inför nästa programperiod för EU:s olika instrument

Omslag till forskning- och innovationspropositionen 2012

Nätverket RND-FoIs (Regional Nationell Dialog med fokus på forsknings och innovationsfrågor) möte den 3 och 4 december samlade ett 40-tal deltagare från regionala nivån, nationella myndigheter och departement till ett möte på Näringsdepartementet för att diskutera aktuella frågor. Deltagarna från Mittuniversitetet, North Sweden European Office och Västra Götalandsregionen inledde diskussionen om hur synergier mellan Horisont 2020 och strukturfonderna kan utvecklas.

På agendan i övrigt stod forsknings- och innovationspropositionen, den nationella innovationsstrategin, OECDs rapport om Sveriges innovationsarbete, Sammanhållningspolitiken inför nästa programperiod och synergier mellan strukturfonder och Horisont 2020. Dessutom diskussioner om hur industriforskningsinstituten med koppling till SME och Vinnova efter förslagen i FoI-propositionen kan bidra i det fortsatta regionala innovationsarbetet. Vidare fick vi ta del av Stockholms arbete med att ta fram en innovationsstrategi. Vi fick också en inblick i Digitaliseringskommissionens arbete.

Efter en och halvdags diskussioner är det lätt att konstatera att temperaturen är hög i det regionala innovationsarbetet eftersom vi i nästa år går in i programskrivande för strukturfonder eller utarbetande av planer för projekt inom någon annan del av EU:s instrument.

Nätverket arrangeras av Näringsdepartementets enhet för regional tillväxt tillsammans med deltagarna.

Share

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Tack för en innovativ höst tillsammans! | Innovation