Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Klara, färdiga, gå!

Foto: Hjort Johnér Bildrättigheter

Efter att ha förberett den nya programperioden under mer än två år kom i veckan efterlängtade besked från EU-kommissionen. Åtta program för territoriellt samarbete (INTERREG) har nu godkänts. Det är följande program: Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge, Mellersta Östersjön (Central Baltic), Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Norra periferin och Arktis samt Östersjöprogrammet. Dessutom har även Urbact programmet godkänts.

Programmen omfattar totalt över 10 miljarder kronor, varav EU:s regionalfond står för cirka 6,5 miljarder. Programmens insatser kommer bland annat fokusera på att:

  • Stärka gränsöverskridande innovationssystem
  • Främja konkurrenskraft hos näringslivet i gränsregioner
  • Främja anpassning till energi, miljö- och klimatutmaningar

De första besluten om projekt kommer att kunna fattas under första halvåret 2015. För att få mer information om de olika programmen och om tidpunkter för utlysningar mm hänvisas till respektive programs hemsida. Länkar till programmen går att hitta på bland annat Tillväxtverkets hemsida: http://eu.tillvaxtverket.se/programmen/interregterritoriellasamarbetsprogram.4.703a861f1468c02714177fe7.html

Övriga fem program som Sverige deltar i kommer förhoppningsvis att beslutas under våren 2015.

God Jul och Gott Nytt År!

 

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt