Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Lite tankar inför 2014

 

Foto: Eddie Granlund/Johnér Bildrättigheter

Vi går nu in i det första året i den nya programperioden och därmed har vi även nått det sista året för vårt förberedelsearbete. Vi har under flera års tid arbetet intensivt, bland annat med med förhandlingar med Kommissionen och EU-parlamentet om förutsättningar och regelverk, utrett och analyserat behov av förändringar i Sverige samt beslutat om uppdrag till regioner och myndigheter att skriva förslag till regionalfondsprogram både inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning och för gränsregionala samarbetsprogram.

2014 ska vi knyta ihop alla trådar för att komma igång med att genomföra insatser för tillväxt och utveckling fram till 2020. Under vintern ska regeringen fatta beslut om partnerskapsöverenskommelse och strukturfondsprogram och det arbetet pågår just nu för högtryck i Regeringskansliet. Program för territoriellt samarbete har börjat komma in även om flera återstår. Dessa kommer också slutföras under året.

Vi kommer färdigställa organisation och regelverk i Sverige för att genomföra den nya programperioden. Det handlar bland annat om att uppdatera befintliga lagar, förordningar och myndighetsinstruktioner. Vi ska även förhandla med Kommissionen under våren och redan i nästa vecka åker vi till Bryssel för ett första förberedande möte med DG REGIO för den processen.

Allt som redan åstadkommits i processen är ett resultat av insatser och engagemang från många håll i Sverige och vi är tacksamma för allt arbete som har lagts ner. Vi välkomnar naturligtvis en fortsatt dialog med alla berörda aktörer under den återstående fasen av vårt gemensamma arbete.

 

 

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt