Nu stakas framtidens Central Baltic-program ut

Igår samlades nationella och regionala representanter från fyra länder och Åland i Helsingfors för att diskutera nästa programperiod för Central Baltic. Eftersom det var det första mötet i nytillsatta Joint Programming Committee (JPC) stod många procedurfrågor på agendan, tillexempel ordförandeskapet i JPC samt i två arbetsgrupper som ska ansvara för innehåll och administration/styrning. Ledamöterna kom överens om ett rullande ordförandeskap i samtliga tre fall, där Sverige kommer att leda det första mötet i arbetsgruppen med ansvar för programmets innehåll vilket planeras till slutet av februari/början av mars. Vidare atnogs en preliminär tidplan för programframtagandet vid mötet samt att påbörja ex ante utvärderingen inom kort. För Sveriges vidkommande är det regionala inflytandet över programmets innehåll centralt. Redan idag finns en regional arbetsgrupp som arbetar med programmets framtidsfrågor med med representanter från länen som ingår i programmet.

Den första och viktigaste frågan i vår är vilka tematiska områden programmet ska välja att fokusera insatserna på 2014-2020. Att programmet ska stödja Östersjöstrategin råder inget tvivel om, dock återstår att diskutera om något eller några områden i dess handlingsplan ska prioriteras särskilt.

Två programskrivare har rekryterats till programkontoret i Åbo som ska hjälpa till i programframtagandet; en man från Estland och en kvinna från Lettland. Planen är att presentera ett färdigt förslag till nytt program för kommissionen under senhösten/vintern 2013.

 

Share

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Sverker Berglund

  Inför förra torsdagens (7 februari) regeringssammanträde kunde man på ärendelistan se ett ärende om uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län m fl ang uppdrag om programskrivning för Central Baltic-programmet. Togs i detta sammanhang också några beslut om övriga A-program där svenska regioner är engagerade?

  Svara på inlägget
  • Sebastian Stålfors

   Hej Sverker,
   Den 7 februari fattades beslut om uppdrag om programframtagning för Central Baltic, som du mycket riktigt skriver. Beslut i de övriga fem gränsregionala program Sverige deltar i är också på gång, men exakt vilken vecka besluten tas vågar vi inte säga idag.

   Svara på inlägget