Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Sveriges Partnerskapsöverenskommelse beslutad av EU-kommissionen

67 miljarder för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Sverige och EU-kommissionen har i dag kommit överens om en strategi för Partnerskapsöverenskommelsen, det vill säga hur Sveriges medel från de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna ska användas de kommande sju åren. Sammantaget handlar det om en satsning på 67 miljarder kronor för att bidra till att uppnå EU2020-målen om smart och hållbar tillväxt för alla för att stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Partnerskapsöverenskommelsen omfattar Landsbygdsprogrammet (36 mdkr), Regionalfondsprogrammen (16 mdkr), Socialfondsprogrammet (13 mdkr) och Havs- och fiskeriprogrammet (ca 1,5 mdkr).

Sveriges prioriteringar i Partnerskapsöverenskommelsen

 • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation
 • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för
  en hållbar tillväxt
 • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och
  förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden

– De här programmen omfattar stora satsningar på innovation, entreprenörskap och gröna näringar som kan skapa än större mervärden, till nytta för jobb och företagande i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

– Satsningar på att underlätta ungas etablering i arbetslivet och deras deltagande i utbildning är en central del av socialfondens verksamhet under de kommande åren. Stora satsningar ska också göras på att öka övergångarna till arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen och samverkan mellan de olika fonderna för att få ett sammantaget bättre resultat av insatserna och att underlätta för dem som ska genomföra projekten.

– Partnerskapsöverenskommelsen ger nu förutsättningar för en samlad och kraftfull politik som tar sig an utmaningar och möjligheter i hela landet, i stad såväl som på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Share

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Erling Kristiansson

  Hej på er!

  Inte en dag för tidigt! Hoppas kommissionen hade en god legal bas för sitt krånglande- Hur som helst grattis och lycka till med inskolningen av nya ledningen! Många PM brukar det ju bli.
  Hälsningar
  Erling

  Svara på inlägget