Om strukturfonder

På Strukturfondsbloggen – framtiden tillväxt och jobb kan du följa förberedelsearbetet inför den kommande strukturfondsperioden 2014- 2020.

På strukturfondsbloggen kommer du också att kunna ta del av tankar från ett antal gästbloggare. Deras åsikter speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets synpunkter.

Vi vet att det finns ett stort intresse för den framtida strukturfondsperioden och vi vill fortsätta föra ett brett samtal om detta. Genom Strukturfondsbloggen kan vi bidra till en mer informell och snabb kommunikation om hur förberedelserna framskrider.

Det är första gången vi prövar detta verktyg och ser fram emot en spännande tid! Ni läsare är ett viktigt stöd i utvecklingen av bloggen och vi ser fram emot era synpunkter och åsikter.

Strukturfondsbloggen är tänkt att nå till alla som arbetar med eller är intresserade av den kommande strukturfondsperioden 2014-2020. Bloggen är en pålitlig och öppen informationskälla där du som läsare får information direkt från källan.

Vi ”bloggar i tjänsten”, det vill säga vi tar ansvar för innehållet i våra inlägg på samma sätt som vi tar ansvar för materialet på regeringen.se vad gäller innehåll, intervjuer med medier eller kommentarer under möten.

Kontakt

Du kan kontakta respektive bloggare via e-post:
fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Mer uppgifter om bloggarna hittar du på redaktionssidan.

  • Anna Olofsson
  • Daniel Karlsson
  • Maria M Eriksson
  • Anna K Larsson
  • Cecilia Lagerdahl
  • Sebastian Stålfors
  • Anders More

Mer kontaktinformation till Näringsdepartementets personal och politiker hittar du på regeringen.se. Där kan du även skicka e-post till registrator.

Du når Regeringskansliets växel på 08-405 10 00.

Varmt välkommen hit!

Enheten för Regional tillväxt

Share