Regeringen har fattat beslut om att överlämna partnerskapsöverenskommelsen till EU-kommissionen

    I går fattade regeringen beslut om att överlämna partnerskapsöverenskommelsen till EU-kommissionen. Sammantaget är det ca 65 miljarder kronor för satsningar som har som främsta syfte att bidra till EU 2020-målen  och Sveriges konkurrenskraft. En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen och synergierna mellan Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Därför föreslår regeringen i […]

Share
Kategori Partnerskapsöverenskommelsen | Strukturfonderna

Förslag till nytt Nordsjöprogram ute på konsultation

    JPC (Joint programming committee) har enats om ett utkast till program för Nordsjön. Programmet finns nu för offentlig konsultation på följande länk som sker genom en enkät: http://www.northsearegion.eu/ivb/content/show/&tid=186 Konsultationen pågår tom 9 maj 2014 för programmet och 1 juni för den del som gäller miljökonsekvensbeskrivningen. Ta chansen och tyck till om innehållet!

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete

Fortsatt regionalt inflytande under strukturfondsperioden 2014-2020

    När strukturfondsförordningarna beslutades i slutet av 2013 fortsatte arbetet inom regeringskansliet med att skapa de bästa svenska förutsättningarna för ett genomförande av programperioden 2014-2020. Bland annat har vi analyserat vilka förändringar på lagnivå som behövs inför den nya programperioden. Resultatet blev att endast mindre ändringar behövdes när det gäller de regionala strukturfondspartnerskapen. I […]

Share
Kategori Strukturfonderna

South Baltic styr i riktning mot ett nytt program

    På jp- mötet (joint programming committé) den 18 mars enades de fem deltagande länderna om ett preliminärt utkast till nytt program som snart ska gå ut för konsultation. De tematiska målen 1,3,6,7,11 agerar det nya programmets inriktning och för de svenska regioner som berörs ligger det väl i linje med behov och önskemål. […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Programskrivning

Lämna synpunkter på ESPON 2020!

Passa på att lämna synpunkter på samarbetsprogrammet ESPON 2020 som är en fortsättning på det tidigare ESPON 2013-programmet. Konsultation pågår till 2 april. Förslag till program och en enkät för synpunkter finns på: http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/Menu_ESPON2020Programme/index.html ESPON 2020 är ett forskningsprogram med syfte att ta fram ny kunskap om den territoriella och regionala utvecklingen i Europa. Programmet […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Forskning och innovation | Regional tillväxt | Stad och land i samverkan | Stadsutveckling

Lokalt ledd utveckling med fyra fonder

I torsdags fattade regeringen beslut att ge Jordbruksverket i uppdrag att förbereda sig för att hantera stöd till lokalt ledd utveckling för ESI-fonderna dvs Regionalfonden, Socialfonden, landsbygdsfonden och Havs- och fiskerifonden. Jordbruksverket fick även i uppdrag att vara förvaltande myndighet för ett program om lokalt ledd utveckling med stöd från regionalfonden och socialfonden och att […]

Share
Kategori Förvaltande myndighet | Gästbloggare | Lokalt ledd utveckling

Många bollar i luften

Arbetet med att färdigställa de olika Europeiska territoriella samarbetsprogrammen pågår för fullt. Förutom att komma överens om vilka insatser som ska stödjas i programmen så ska resultat och aktivitetsindikatorer bestämmas.  Nytt för den här programperioden är att resultatindikatorerna ska mäta förändringar för programområdet som helhet. Det här är en stor utmaning för de gränsöverskridande programmen då det […]

Share
Kategori Europeiskt territoriellt samarbete | Genomförandeorganisation | Programskrivning | Utvärdering och följeforskning

Gränsöverskridande möte!

Idag den 12 februari samlades styrgruppen för Sverige-Norgeprogrammet för ett möte på Näringsdepartementet. Förutom företrädare för samtliga i programmet deltagande län och fylken deltog förvaltande myndighet samt det norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet. Vid mötet presenterades och diskuterades på ett övergripande plan programmets genomförandeorganisation. Nu fortsätter arbetet med att mer detaljerat i programdokumentet beskriva programgenomförandet och […]

Share
Kategori Dialogmöten | Europeiskt territoriellt samarbete