Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Programmeringsgruppen (JPC) för Baltic Sea 2014-2020

 

Foto: Lena Anttila

Foto: Lena Anttila Bildrättigheter

 

Programmeringsgruppen (JPC) för Baltic Sea hade sitt femte programmeringsmöte i Tallinn den 3-4 december. Under det mötet var huvudtemat att diskutera det första programutkastet inför kommande nationell konsultation som är tänkt att starta i mitten av januari.

Programmet har valt 4 tematiska områden (TO) – TO 1 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation – TO 6 Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser, TO 7 Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur samt TO 11 med insatser för Seed Money för EU:s strategi för Östersjöregionen och för insatser som kan utförs av PAC och HAL  (d v s utpekade personer för olika ansvarsområden i strategin) inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Nästa JPC planeras bli i mitten av maj och ett färdigt programförslag beräknas finnas i slutet av juni.

Share

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt