Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

16 miljarder till jobb och tillväxt

Foto: Johnér Bildrättigheter

Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Sammanlagt möjliggörs nu satsningar på hållbar tillväxt motsvarande 16 miljarder kronor fram till 2020. Regionalfondsprogrammen är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder och regioner. Programmen utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken och för utveckling av näringslivet och sysselsättningen i Sverige, vilket är avgörande för att hålla ihop landet.

– Sveriges ekonomiska styrka kommer av att vi förmår sälja framstående och innovativa varor och tjänster på globala marknader. Det är därför glädjande att kunna rikta in våra regionalfondsprogram på insatser som stärker den här förmågan, säger Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Programmen kommer huvudsakligen att finansiera insatser för att utveckla näringslivet i hela landet, stärka innovationskraften, underlätta klimatomställningen samt tillföra riskkapital till företag i behov av finansiering.

– Att ställa om till en grön, koldioxidsnål ekonomi och minska klimatutsläppen är en av vår generations största utmaningar. Därför ska investeringar i klimatomställning öka. Genom utvecklingen av ny grön teknik skapas jobb och framtidsmöjligheter, säger Sven-Erik Bucht.

Regionalfondsprogrammen kommer också bidra till ökad bredbandstillgång och finansiera transportlösningar i norra Sverige. Det görs också en satsning på hållbar stadsutveckling i Stockholm, Göteborg och Malmö som omfattar 840 miljoner kronor.

För ytterligare information om regionalfondsprogrammen kontakta Tillväxtverket.

Share

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt