Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Arbetet med Interreg-programmen fortskrider!

Foto: Johnér Bildrättigheter

I slutet av september fick vi Kommissionens synpunkter på förslagen till gränsregionala program för Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica och Nord.

Just nu arbetar programskrivarna i regionerna och förvaltande myndigheter tillsammans med departementen i berörda länder på att besvara frågorna som kommit på programmen. Det handlar om att komplettera, förtydliga och argumentera. Kommissionens frågor kretsar mycket kring programlogiken och möjligheterna att nå de mål som satts upp inom ramen för programmen.

Parallellt med att Kommissionens frågor ska besvaras fortskrider arbetet med att förbereda uppstarten av programmen. Förhoppningsvis kommer programmen kunna startas upp i början av 2015. Ett antal lanseringskonferenser kommer att äga rum under november och december. Mer information om de olika konferenserna finns på programmens webbsidor.

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt