Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Förslag till program för Nordsjöregionen snart i Bryssel

Foto: Hanes Johnér Bildrättigheter

Idag beslutade regeringen att godkänna att programförslaget för Nordsjöregionen 2014–2020 kan lämnas till EU- kommissionen för beslut.

Sverige är ett av sju länder som deltar i programmet. Värmland, Västra Götaland, Halland, Skåne och Kronoberg ingår i programgeografin. Övriga länder är Norge, Danmark, Tyskland (nordvästra delen), Nederländerna, Belgien (Flandern) och Storbritannien (Skottland och norra England).

I enlighet med regelverket på EU-nivå måste samtliga deltagande länder i ett program bekräfta sitt samtycke till programmet innan det kan skickas till EU-kommissionen. Enligt planeringen kommer programförslaget att inlämnas under september när samliga länder fattat beslut om att ställa sig bakom programmet. Beslut om programmet väntas under våren 2015.

Programet omfattar sammanlagt ca 2,8 miljarder kronor varav hälften kommer från europeiska regionala utvecklingsfonden. Insatserna i programmet syftar till att stärka samarbetet kring forskning och innovation, anpassning till klimatförändringar, bevararande och skydd av miljön samt hållbara transporter.

Share

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt