Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vi säger adjö till Transportbloggen!

Transportbloggen har i dag varit uppe i över ett år, men nu är det dags att fokusera på andra kommunikationskanaler. Jag tackar för alla intressanta och givande inlägg både från mina medarbetare på Näringsdepartementets Transportenhet samt alla ni som har gästbloggat. Framöver hittar du information om regeringens arbete inom transportområdet på regeringen.se/transporter – här kan […]

Kategori Alkolås | Arbetspendling | Åtgärdsplanering | Cykelområdet | ERTMS | Fordonsfrågor | Forskning | Fossiloberoende fordonsflotta | Gästbloggare | Godstransporter | Hallandsås | Hållbara transporter | Havspolitik | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Innovation | Intervjuer | Isbrytning | ITS | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Klimatmål | Kollektivtrafik | Luftfart | Miljö | Planeringssystem | Rattfylleri | Sjöfart | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | TEN-T | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Myndigheter ska samarbeta mot rattfylleri

Rattfylleri på grund av alkohol och droger är en bidragande orsak till en stor andel av trafikolyckor där någon omkommit. Vid rattfylleri ligger ofta ett beroende eller missbruk bakom beteendet. För att minska risken för återfall krävs en rad åtgärder, både vad gäller kontroll och körkortsingripanden och åtgärder som kan stödja och hjälpa individen till […]

Kategori Alkolås | Fordonsfrågor | Forskning | Trafiksäkerhet | Transportforskning | Vägtrafik

Ministern i media

Dagligen skrivs det och rapporteras om transport- och infrastrukturfrågor i media i hela vårt avlånga land. Ofta är du och jag som läsare hänvisade till de tidningar och media som finns i den region där vi bor. Detta blogginlägg – som är återkommande – ska göra det möjligt att ta del av frågor som rapporteras […]

Kategori Infrastrukturministerns besök | infrastrukturproposition | Intervjuer | Järnväg | Ministern i media | Tågtrafik | Transporter | Vägtrafik

700 miljoner till järnvägen i vårpropositionen

Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Regeringen har idag presenterat sin vårbudget med fortsatta åtgärder för att dämpa krisens effekter. En viktig del är de offensiva satsningarna på svensk infrastruktur. Till skillnad från andra europeiska länder har Sverige genom en ansvarsfull ekonomisk politik möjliggjort kraftigt utökade satsningar på vägar […]

Kategori infrastrukturproposition | Järnväg | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter

Företrädare för transportsektorn är med och diskuterar buller och bostäder

I höstens infrastrukturproposition aviserade regeringen en utredning om buller som ska se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen med prövning och tillsyn enligt miljöbalken i fråga om buller kan ökas. Syftet med utredningen är att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. I dag kan det innebära en […]

Kategori infrastrukturproposition | Luftfart | Miljö | Planeringssystem | Sjöfart | Tågtrafik

Det ska löna sig att använda miljöbil

I Ekot i dag berättar it- och energiminister Anna-Karin Hatt att regeringen nu föreslår att nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, gasbilar och laddhybridbilar skall förlängas i tre år, fram till och med 2016. Regeringens vision för klimatet är att Sverige ska vara klimatneutralt, inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050 och att Sverige […]

Kategori Fordonsfrågor | Fossiloberoende fordonsflotta | Hållbara transporter | Persontrafik | Vägtrafik

Hur fungerar yrkestrafiken på våra vägar?

Innan man ändrar i regler är det viktigt att kunskap finns om vad som är det egentliga problemet och hur de gällande reglerna efterlevs. Med ett sådant kunskapsunderlag, finns potential för förbättring.. Ett sådant arbete har genomförts av Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen och som nyligen presenterats i rapporten ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”,  Ett […]

Kategori Godstransporter | Hållbara transporter | Kollektivtrafik | Persontrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Ministern i media

Dagligen skrivs det och rapporteras om transport- och infrastrukturfrågor i media i hela vårt avlånga land. Ofta är du och jag som läsare hänvisade till de tidningar och media som finns i den region där vi bor. Detta blogginlägg – som är återkommande – ska göra det möjligt att ta del av frågor som rapporteras […]

Kategori Fordonsfrågor | Infrastruktur | Infrastrukturministerns besök | Intervjuer | Järnväg | Klimatmål | Ministern i media | Sjöfart | Tågtrafik | Transporter | Vägtrafik

Debatt om mobil i bil

I dag debatterade riksdagen Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7 – Trafiksäkerhet. Och går det som planerat ska det voteras i dag kl. 16.00. Debatten kan ses i efterhand på riksdagen.se. Frågan har diskuterats flitigt under senare tid. Regeringen har tidigare gett Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, två uppdrag om användande av kommunikationsutrustning i bil. Det ena uppdraget […]

Kategori Fordonsfrågor | Forskning | Intervjuer | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Nu läggs pusslet för transportsystemet

Åtgärdsplaneringen pågår för fullt och som förväntat. Just nu är det ett intensivt skede för Trafikverket att genomföra analyser och utredningar som ska resultera i ett förslag till nationell plan för perioden 2014-2025. Förslaget ska levereras till regeringen den 13 juni 2013. Länsplaneupprättarnas respektive förslag till länsplaner för perioden 2014-2025 ska lämnas till regeringen först […]

Kategori Åtgärdsplanering | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Luftfart | Persontrafik | Planeringssystem | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål | Vägtrafik