Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vi säger adjö till Transportbloggen!

Transportbloggen har i dag varit uppe i över ett år, men nu är det dags att fokusera på andra kommunikationskanaler. Jag tackar för alla intressanta och givande inlägg både från mina medarbetare på Näringsdepartementets Transportenhet samt alla ni som har gästbloggat. Framöver hittar du information om regeringens arbete inom transportområdet på regeringen.se/transporter – här kan […]

Kategori Alkolås | Arbetspendling | Åtgärdsplanering | Cykelområdet | ERTMS | Fordonsfrågor | Forskning | Fossiloberoende fordonsflotta | Gästbloggare | Godstransporter | Hallandsås | Hållbara transporter | Havspolitik | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Innovation | Intervjuer | Isbrytning | ITS | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Klimatmål | Kollektivtrafik | Luftfart | Miljö | Planeringssystem | Rattfylleri | Sjöfart | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | TEN-T | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Myndigheter ska samarbeta mot rattfylleri

Rattfylleri på grund av alkohol och droger är en bidragande orsak till en stor andel av trafikolyckor där någon omkommit. Vid rattfylleri ligger ofta ett beroende eller missbruk bakom beteendet. För att minska risken för återfall krävs en rad åtgärder, både vad gäller kontroll och körkortsingripanden och åtgärder som kan stödja och hjälpa individen till […]

Kategori Alkolås | Fordonsfrågor | Forskning | Trafiksäkerhet | Transportforskning | Vägtrafik

Det ska löna sig att använda miljöbil

I Ekot i dag berättar it- och energiminister Anna-Karin Hatt att regeringen nu föreslår att nedsättningen av förmånsvärdet för elbilar, gasbilar och laddhybridbilar skall förlängas i tre år, fram till och med 2016. Regeringens vision för klimatet är att Sverige ska vara klimatneutralt, inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050 och att Sverige […]

Kategori Fordonsfrågor | Fossiloberoende fordonsflotta | Hållbara transporter | Persontrafik | Vägtrafik

Ministern i media

Dagligen skrivs det och rapporteras om transport- och infrastrukturfrågor i media i hela vårt avlånga land. Ofta är du och jag som läsare hänvisade till de tidningar och media som finns i den region där vi bor. Detta blogginlägg – som är återkommande – ska göra det möjligt att ta del av frågor som rapporteras […]

Kategori Fordonsfrågor | Infrastruktur | Infrastrukturministerns besök | Intervjuer | Järnväg | Klimatmål | Ministern i media | Sjöfart | Tågtrafik | Transporter | Vägtrafik

Debatt om mobil i bil

I dag debatterade riksdagen Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7 – Trafiksäkerhet. Och går det som planerat ska det voteras i dag kl. 16.00. Debatten kan ses i efterhand på riksdagen.se. Frågan har diskuterats flitigt under senare tid. Regeringen har tidigare gett Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, två uppdrag om användande av kommunikationsutrustning i bil. Det ena uppdraget […]

Kategori Fordonsfrågor | Forskning | Intervjuer | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Du som är intresserad av vad som händer inom transportområdet besöker säkerligen regeringen.se/transporter med jämna mellanrum. Här publicerar vi aktuella beslut, propositioner, uppdrag, besök och andra aktiviteter med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Ett par gånger per termin samlar vi ihop nyheterna och skickar ut ett nyhetsbrev. I dag var det så dags igen. Om du inte […]

Kategori Arbetspendling | Cykelområdet | Fordonsfrågor | Godstransporter | Havspolitik | Infrastruktur | Infrastrukturministerns besök | infrastrukturproposition | Isbrytning | Järnväg | Kollektivtrafik | Persontrafik | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning

Transportforum kan vinna på utökat nordiskt erfarenhetsutbyte

En vecka har gått sedan Transportforum gick av stapeln. När jag hunnit smälta intrycken från presentationerna och alla möten med kollegor i branschen ser jag tillbaka på en konferens där jag tycker att vi i år kanske lyckades än bättre än tidigare med att få bra bredd och hög kvalitet i programmet. Och jag hoppas att du som var där instämmer.

Kategori Cykelområdet | Fordonsfrågor | Gästbloggare | Godstransporter | Hållbara transporter | Järnväg | Kollektivtrafik | Luftfart | Persontrafik | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Vägtrafik

Snart gäller nya regler om vinterdäck för tunga fordon

  Nu kommer nya regler för tunga fordon som kör längs de svenska vägarna när snö och is täcker vårt avlånga land. Reglerna går ut på att tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass II ska vara utrustade med vinterdäck under perioden den 1 december – 31 mars när vinterväglag råder. De nya reglerna kommer […]

Kategori Fordonsfrågor | Godstransporter | Hållbara transporter | Trafiksäkerhet | Transporter

Ett steg på vägen för att bli av med fordonsmålvakterna

Ett stort antal gäldenärer har fordonsrelaterade skulder till det allmänna. Skuldbeloppet för fordonsskatter och felparkeringsavgifter beräknas uppgå till ca 1 miljard kronor vid årsskiftet 2012/13. En stor del av dessa skulder hänför sig till så kallade fordonsmålvakter. Genom att låta en fordonsmålvakt, vanligtvis en person som saknar utmätningsbara tillgångar, stå som registrerad ägare till ett […]

Kategori Fordonsfrågor | Trafiksäkerhet | Transporter