Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vi säger adjö till Transportbloggen!

Transportbloggen har i dag varit uppe i över ett år, men nu är det dags att fokusera på andra kommunikationskanaler. Jag tackar för alla intressanta och givande inlägg både från mina medarbetare på Näringsdepartementets Transportenhet samt alla ni som har gästbloggat. Framöver hittar du information om regeringens arbete inom transportområdet på regeringen.se/transporter – här kan […]

Kategori Alkolås | Arbetspendling | Åtgärdsplanering | Cykelområdet | ERTMS | Fordonsfrågor | Forskning | Fossiloberoende fordonsflotta | Gästbloggare | Godstransporter | Hallandsås | Hållbara transporter | Havspolitik | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Innovation | Intervjuer | Isbrytning | ITS | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Klimatmål | Kollektivtrafik | Luftfart | Miljö | Planeringssystem | Rattfylleri | Sjöfart | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | TEN-T | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Myndigheter ska samarbeta mot rattfylleri

Rattfylleri på grund av alkohol och droger är en bidragande orsak till en stor andel av trafikolyckor där någon omkommit. Vid rattfylleri ligger ofta ett beroende eller missbruk bakom beteendet. För att minska risken för återfall krävs en rad åtgärder, både vad gäller kontroll och körkortsingripanden och åtgärder som kan stödja och hjälpa individen till […]

Kategori Alkolås | Fordonsfrågor | Forskning | Trafiksäkerhet | Transportforskning | Vägtrafik

Debatt om mobil i bil

I dag debatterade riksdagen Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7 – Trafiksäkerhet. Och går det som planerat ska det voteras i dag kl. 16.00. Debatten kan ses i efterhand på riksdagen.se. Frågan har diskuterats flitigt under senare tid. Regeringen har tidigare gett Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, två uppdrag om användande av kommunikationsutrustning i bil. Det ena uppdraget […]

Kategori Fordonsfrågor | Forskning | Intervjuer | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Svensk transportplanering ska analysera sociala konsekvenser

Transportsystemet ska serva samhällets invånare och underlätta möjligheten att nå personliga mål såsom utbildning, arbete, försörjning och egen utveckling samt att kunna både ta del av och ge vård och omsorg. Men här har Sverige mycket att lära.

Kategori Forskning | Gästbloggare | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Järnväg | Persontrafik | Planeringssystem | Tågtrafik | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

På äventyr i ishavet

Som gruppchef på Transportenheten vill jag helst vara på plats på kontoret och bidra till att det dagliga maskineriet här löper på. Ibland är det ändå roligt och nyttigt att kasta loss från skrivbordet och mötena på departementet för att på plats se den verksamhet som våra myndigheter bedriver. Förra veckan fick jag chansen att […]

Kategori Forskning | Infrastruktur | Isbrytning | Sjöfart

Nu lyfter vi – sa ministern

Följ med på en flygresa till New York sa Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg när hon inledde konferensen ”Sverige inom räckhåll” i onsdags. Under sju timmar skulle flyget stå i fokus, lika länge som det tar att flyga till New York från Stockholm. En resa som i dag tar sju dagar med båt. Ja, […]

Kategori Forskning | Luftfart | Transporter

Nu blir det mer samordning av forskning och innovation

Ett effektivt, robust och hållbart transportsystem är en förutsättning för en hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Transportsektorn stora utmaning är att möta en kraftigt ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem. Det förutsätter en förnyelse av  transportsystemet, vilket bl.a. ökar behoven av forskning och innovation. Våra transportmyndigheter är nyckelaktörer inom sina respektive […]

Kategori Forskning | Innovation | Transportforskning 2 kommentarer

Sista rapporten från Transportforum: Fokus på klimatmålen

Det var intressant att ta del av sessionen ”Att styra transport- och samhällsplanerande mot klimatmålen”. Här presenterades erfarenheter från forskningsprogrammet LETS. LETS är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som står för Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050. Syftet med programmet är att ta fram förslag på hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och transportsystem. […]

Kategori Forskning | Hållbara transporter | Transporter | Transportforskning 1 kommentar

Full fart i arbetet med infrastrukturpropositionen

Inom regeringskansliet pågår nu förberedelsearbetet inför propositionen om transportinfrastruktur som planeras till hösten 2012. Det huvudsakliga underlaget är Trafikverkets gedigna kapacitetsutredning och de många remissvaren på den. Processen med att ta hand om förslagen i underlaget väcker också nya funderingar. Därför ställer vi kompletterande frågor till Trafikverket som hjälper oss med att svara och ta […]

Kategori Forskning | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Kapacitetsuppdraget | Kollektivtrafik | Persontrafik | Planeringssystem | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål

Logistikforums öppna möte – Framtidsspaning för godstransporter och logistik

Det rådde inga tvivel om godstransporternas stora betydelse för tillväxt, handel och näringslivets konkurrenskraft när Logistikforum arrangerade sitt öppna möte ”Framtidsspaning för godstransporter och Logistik” på Logistik och Transportmässan i Göteborg den 22 maj.

Kategori Forskning | Gästbloggare | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | Kapacitetsuppdraget | Trafiksäkerhet