Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Vi säger adjö till Transportbloggen!

Transportbloggen har i dag varit uppe i över ett år, men nu är det dags att fokusera på andra kommunikationskanaler. Jag tackar för alla intressanta och givande inlägg både från mina medarbetare på Näringsdepartementets Transportenhet samt alla ni som har gästbloggat. Framöver hittar du information om regeringens arbete inom transportområdet på regeringen.se/transporter – här kan […]

Kategori Alkolås | Arbetspendling | Åtgärdsplanering | Cykelområdet | ERTMS | Fordonsfrågor | Forskning | Fossiloberoende fordonsflotta | Gästbloggare | Godstransporter | Hallandsås | Hållbara transporter | Havspolitik | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Innovation | Intervjuer | Isbrytning | ITS | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Klimatmål | Kollektivtrafik | Luftfart | Miljö | Planeringssystem | Rattfylleri | Sjöfart | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | TEN-T | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Hur fungerar yrkestrafiken på våra vägar?

Innan man ändrar i regler är det viktigt att kunskap finns om vad som är det egentliga problemet och hur de gällande reglerna efterlevs. Med ett sådant kunskapsunderlag, finns potential för förbättring.. Ett sådant arbete har genomförts av Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen och som nyligen presenterats i rapporten ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”,  Ett […]

Kategori Godstransporter | Hållbara transporter | Kollektivtrafik | Persontrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Du som är intresserad av vad som händer inom transportområdet besöker säkerligen regeringen.se/transporter med jämna mellanrum. Här publicerar vi aktuella beslut, propositioner, uppdrag, besök och andra aktiviteter med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Ett par gånger per termin samlar vi ihop nyheterna och skickar ut ett nyhetsbrev. I dag var det så dags igen. Om du inte […]

Kategori Arbetspendling | Cykelområdet | Fordonsfrågor | Godstransporter | Havspolitik | Infrastruktur | Infrastrukturministerns besök | infrastrukturproposition | Isbrytning | Järnväg | Kollektivtrafik | Persontrafik | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning

Transportforum kan vinna på utökat nordiskt erfarenhetsutbyte

En vecka har gått sedan Transportforum gick av stapeln. När jag hunnit smälta intrycken från presentationerna och alla möten med kollegor i branschen ser jag tillbaka på en konferens där jag tycker att vi i år kanske lyckades än bättre än tidigare med att få bra bredd och hög kvalitet i programmet. Och jag hoppas att du som var där instämmer.

Kategori Cykelområdet | Fordonsfrågor | Gästbloggare | Godstransporter | Hållbara transporter | Järnväg | Kollektivtrafik | Luftfart | Persontrafik | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Vägtrafik

Hur får vi mer väg och järnväg för pengarna?

Hur får vi mer väg och järnväg för pengarna? Detta är inte en lätt fråga, men ack så viktig. Framför allt med tanke på att regeringen nyligen överlämnat en infrastrukturproposition till riksdagen med en planeringsram på 522 miljarder kronor. Därför bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till en dialogdag om transportsystemet med fokus på anläggningsbranschen och […]

Kategori Arbetspendling | Infrastruktur | Kollektivtrafik | Okategoriserade | Persontrafik | Planeringssystem | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter 2 kommentarer

Intensiv dialogdag om infrastrukturpropositionen

Den 24 oktober bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till en dialogdag om infrastruktur och transporter. I aulan på Näringsdepartementet satt ca 130 personer som representerande regioner, näringsliv, myndigheter, företag och intresseorganisationer. Moderatorn Mia Odabas ledde oss genom en fullspäckad dag i högt tempo med presentationer, samtal och frågor.  Mötet sändes på webben och tittare och […]

Kategori Cykelområdet | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Kapacitetsuppdraget | Kollektivtrafik | Luftfart | Persontrafik | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

  Nu har regeringen fattat beslut om infrastrukturpropositionen! Det känns verkligen tillfredsställande efter många månader- av ibland väldigt intensivt arbete. Det har varit en mycket spännande och lärorik process som har resulterat i förslag om kraftfulla satsningar för ett starkt och hållbart transportsystem.  Delar av innehållet i satsningarna har presenterats av partiledarna tidigare under hösten. […]

Kategori Arbetspendling | Cykelområdet | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Kapacitetsuppdraget | Kollektivtrafik | Persontrafik | Planeringssystem | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål 1 kommentar

Miljövänligare transporter med kommunerna som nyckelspelare

Redan i dag vet vi vilka de viktigaste åtgärderna är för att skapa miljövänligare transporter och därmed minskade utsläpp och lägre energiförbrukning. Det handlar om åtgärder på kommunal nivå som att till exempel sträva mot att undvika utglesning av bebyggelsen, att öka andelen invånare som bor nära eller i centrala delar av tätorter och att säkerställa en hög bebyggelsetäthet i nya bostadsområden. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

Kategori Cykelområdet | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | Klimatmål | Kollektivtrafik | Planeringssystem | Transporter | Transportpolitiska mål

Full fart i arbetet med infrastrukturpropositionen

Inom regeringskansliet pågår nu förberedelsearbetet inför propositionen om transportinfrastruktur som planeras till hösten 2012. Det huvudsakliga underlaget är Trafikverkets gedigna kapacitetsutredning och de många remissvaren på den. Processen med att ta hand om förslagen i underlaget väcker också nya funderingar. Därför ställer vi kompletterande frågor till Trafikverket som hjälper oss med att svara och ta […]

Kategori Forskning | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Kapacitetsuppdraget | Kollektivtrafik | Persontrafik | Planeringssystem | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål