Vi säger adjö till Transportbloggen!

Transportbloggen har i dag varit uppe i över ett år, men nu är det dags att fokusera på andra kommunikationskanaler. Jag tackar för alla intressanta och givande inlägg både från mina medarbetare på Näringsdepartementets Transportenhet samt alla ni som har gästbloggat. Framöver hittar du information om regeringens arbete inom transportområdet på regeringen.se/transporter – här kan […]

Kategori Alkolås | Arbetspendling | Åtgärdsplanering | Cykelområdet | ERTMS | Fordonsfrågor | Forskning | Fossiloberoende fordonsflotta | Gästbloggare | Godstransporter | Hallandsås | Hållbara transporter | Havspolitik | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Innovation | Intervjuer | Isbrytning | ITS | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Klimatmål | Kollektivtrafik | Luftfart | Miljö | Planeringssystem | Rattfylleri | Sjöfart | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | TEN-T | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Myndigheter ska samarbeta mot rattfylleri

Rattfylleri på grund av alkohol och droger är en bidragande orsak till en stor andel av trafikolyckor där någon omkommit. Vid rattfylleri ligger ofta ett beroende eller missbruk bakom beteendet. För att minska risken för återfall krävs en rad åtgärder, både vad gäller kontroll och körkortsingripanden och åtgärder som kan stödja och hjälpa individen till […]

Kategori Alkolås | Fordonsfrågor | Forskning | Trafiksäkerhet | Transportforskning | Vägtrafik

700 miljoner till järnvägen i vårpropositionen

Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Regeringen har idag presenterat sin vårbudget med fortsatta åtgärder för att dämpa krisens effekter. En viktig del är de offensiva satsningarna på svensk infrastruktur. Till skillnad från andra europeiska länder har Sverige genom en ansvarsfull ekonomisk politik möjliggjort kraftigt utökade satsningar på vägar […]

Kategori infrastrukturproposition | Järnväg | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter

Hur fungerar yrkestrafiken på våra vägar?

Innan man ändrar i regler är det viktigt att kunskap finns om vad som är det egentliga problemet och hur de gällande reglerna efterlevs. Med ett sådant kunskapsunderlag, finns potential för förbättring.. Ett sådant arbete har genomförts av Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen och som nyligen presenterats i rapporten ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”,  Ett […]

Kategori Godstransporter | Hållbara transporter | Kollektivtrafik | Persontrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Debatt om mobil i bil

I dag debatterade riksdagen Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7 – Trafiksäkerhet. Och går det som planerat ska det voteras i dag kl. 16.00. Debatten kan ses i efterhand på riksdagen.se. Frågan har diskuterats flitigt under senare tid. Regeringen har tidigare gett Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, två uppdrag om användande av kommunikationsutrustning i bil. Det ena uppdraget […]

Kategori Fordonsfrågor | Forskning | Intervjuer | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Nu läggs pusslet för transportsystemet

Åtgärdsplaneringen pågår för fullt och som förväntat. Just nu är det ett intensivt skede för Trafikverket att genomföra analyser och utredningar som ska resultera i ett förslag till nationell plan för perioden 2014-2025. Förslaget ska levereras till regeringen den 13 juni 2013. Länsplaneupprättarnas respektive förslag till länsplaner för perioden 2014-2025 ska lämnas till regeringen först […]

Kategori Åtgärdsplanering | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Luftfart | Persontrafik | Planeringssystem | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Nytt nyhetsbrev om transporter och infrastruktur

Du som är intresserad av vad som händer inom transportområdet besöker säkerligen regeringen.se/transporter med jämna mellanrum. Här publicerar vi aktuella beslut, propositioner, uppdrag, besök och andra aktiviteter med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Ett par gånger per termin samlar vi ihop nyheterna och skickar ut ett nyhetsbrev. I dag var det så dags igen. Om du inte […]

Kategori Arbetspendling | Cykelområdet | Fordonsfrågor | Godstransporter | Havspolitik | Infrastruktur | Infrastrukturministerns besök | infrastrukturproposition | Isbrytning | Järnväg | Kollektivtrafik | Persontrafik | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning

Cykelfrågor i fokus trots ett vintervitt Örebro

Trot eller ej, men våren borde vara på väg. Fast så kändes det inte riktigt när vi kom in till stationen i Örebro i går morse. Kallt och vitt och med en taxichaufför som trött berättade att i morgon skulle det bli minus 22 grader. Känns inte som cykelväder. Men det stämmer inte i Örebro. […]

Kategori Cykelområdet | Infrastruktur | Infrastrukturministerns besök | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål 7 kommentarer

Nåja, vad är väl en dag i Bryssel

Längre än så här kom vi inte idag. Jag hade tänkt skriva att transportministrarna från EU:s 27 medlemsstater idag möts i Bryssel. Därefter tänkte jag skriva att Catharina Elmsäter-Svärd representerar Sverige vid dagens möte. Men det blir inte alltid som man tänkt sig. Och idag kom inte Näringsdepartementets delegation längre än Bromma flygplats då ett […]

Kategori Infrastruktur | Infrastrukturministerns besök | Järnväg | Luftfart | Persontrafik | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | TTE-rådet

Transportforum kan vinna på utökat nordiskt erfarenhetsutbyte

En vecka har gått sedan Transportforum gick av stapeln. När jag hunnit smälta intrycken från presentationerna och alla möten med kollegor i branschen ser jag tillbaka på en konferens där jag tycker att vi i år kanske lyckades än bättre än tidigare med att få bra bredd och hög kvalitet i programmet. Och jag hoppas att du som var där instämmer.

Kategori Cykelområdet | Fordonsfrågor | Gästbloggare | Godstransporter | Hållbara transporter | Järnväg | Kollektivtrafik | Luftfart | Persontrafik | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Vägtrafik