Vi säger adjö till Transportbloggen!

Transportbloggen har i dag varit uppe i över ett år, men nu är det dags att fokusera på andra kommunikationskanaler. Jag tackar för alla intressanta och givande inlägg både från mina medarbetare på Näringsdepartementets Transportenhet samt alla ni som har gästbloggat. Framöver hittar du information om regeringens arbete inom transportområdet på regeringen.se/transporter – här kan […]

Kategori Alkolås | Arbetspendling | Åtgärdsplanering | Cykelområdet | ERTMS | Fordonsfrågor | Forskning | Fossiloberoende fordonsflotta | Gästbloggare | Godstransporter | Hallandsås | Hållbara transporter | Havspolitik | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Innovation | Intervjuer | Isbrytning | ITS | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Klimatmål | Kollektivtrafik | Luftfart | Miljö | Planeringssystem | Rattfylleri | Sjöfart | Sjöfartsstrategi | Tågtrafik | TEN-T | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Hur fungerar yrkestrafiken på våra vägar?

Innan man ändrar i regler är det viktigt att kunskap finns om vad som är det egentliga problemet och hur de gällande reglerna efterlevs. Med ett sådant kunskapsunderlag, finns potential för förbättring.. Ett sådant arbete har genomförts av Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen och som nyligen presenterats i rapporten ”Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”,  Ett […]

Kategori Godstransporter | Hållbara transporter | Kollektivtrafik | Persontrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Debatt om mobil i bil

I dag debatterade riksdagen Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7 – Trafiksäkerhet. Och går det som planerat ska det voteras i dag kl. 16.00. Debatten kan ses i efterhand på riksdagen.se. Frågan har diskuterats flitigt under senare tid. Regeringen har tidigare gett Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, två uppdrag om användande av kommunikationsutrustning i bil. Det ena uppdraget […]

Kategori Fordonsfrågor | Forskning | Intervjuer | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Nu läggs pusslet för transportsystemet

Åtgärdsplaneringen pågår för fullt och som förväntat. Just nu är det ett intensivt skede för Trafikverket att genomföra analyser och utredningar som ska resultera i ett förslag till nationell plan för perioden 2014-2025. Förslaget ska levereras till regeringen den 13 juni 2013. Länsplaneupprättarnas respektive förslag till länsplaner för perioden 2014-2025 ska lämnas till regeringen först […]

Kategori Åtgärdsplanering | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Järnväg | Kapacitetsuppdraget | Luftfart | Persontrafik | Planeringssystem | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Svensk transportplanering ska analysera sociala konsekvenser

Transportsystemet ska serva samhällets invånare och underlätta möjligheten att nå personliga mål såsom utbildning, arbete, försörjning och egen utveckling samt att kunna både ta del av och ge vård och omsorg. Men här har Sverige mycket att lära.

Kategori Forskning | Gästbloggare | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Järnväg | Persontrafik | Planeringssystem | Tågtrafik | Transporter | Transportforskning | Transportpolitiska mål | Vägtrafik

Cykelfrågor i fokus trots ett vintervitt Örebro

Trot eller ej, men våren borde vara på väg. Fast så kändes det inte riktigt när vi kom in till stationen i Örebro i går morse. Kallt och vitt och med en taxichaufför som trött berättade att i morgon skulle det bli minus 22 grader. Känns inte som cykelväder. Men det stämmer inte i Örebro. […]

Kategori Cykelområdet | Infrastruktur | Infrastrukturministerns besök | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål 7 kommentarer

Intensiv dialogdag om infrastrukturpropositionen

Den 24 oktober bjöd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd in till en dialogdag om infrastruktur och transporter. I aulan på Näringsdepartementet satt ca 130 personer som representerande regioner, näringsliv, myndigheter, företag och intresseorganisationer. Moderatorn Mia Odabas ledde oss genom en fullspäckad dag i högt tempo med presentationer, samtal och frågor.  Mötet sändes på webben och tittare och […]

Kategori Cykelområdet | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Kapacitetsuppdraget | Kollektivtrafik | Luftfart | Persontrafik | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem

  Nu har regeringen fattat beslut om infrastrukturpropositionen! Det känns verkligen tillfredsställande efter många månader- av ibland väldigt intensivt arbete. Det har varit en mycket spännande och lärorik process som har resulterat i förslag om kraftfulla satsningar för ett starkt och hållbart transportsystem.  Delar av innehållet i satsningarna har presenterats av partiledarna tidigare under hösten. […]

Kategori Arbetspendling | Cykelområdet | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | infrastrukturproposition | Kapacitetsuppdraget | Kollektivtrafik | Persontrafik | Planeringssystem | Sjöfart | Tågtrafik | Trafiksäkerhet | Transporter | Transportpolitiska mål 1 kommentar

Miljövänligare transporter med kommunerna som nyckelspelare

Redan i dag vet vi vilka de viktigaste åtgärderna är för att skapa miljövänligare transporter och därmed minskade utsläpp och lägre energiförbrukning. Det handlar om åtgärder på kommunal nivå som att till exempel sträva mot att undvika utglesning av bebyggelsen, att öka andelen invånare som bor nära eller i centrala delar av tätorter och att säkerställa en hög bebyggelsetäthet i nya bostadsområden. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

Kategori Cykelområdet | Godstransporter | Hållbara transporter | Infrastruktur | Klimatmål | Kollektivtrafik | Planeringssystem | Transporter | Transportpolitiska mål

Vi behöver mer kneg!

När flera samhällssektorer i Sverige visar minskade trender av koldioxidutsläpp är läget det omvända för vägtransporterna. Utsläppen från våra bilar har sedan 1990 faktiskt minskat genom bränslesnålare motorer och mer förnyelsebar energi, trotts att trafiken har växt. Ökningen kommer istället främst från lastbilar. Även om de, precis som personbilar, också har blivit mer effektiva och vi idag använder mer förnyelsebara bränsle än tidigare ökar transportarbetet snabbare än vad vi hinner bli bättre. Allt mer gods transporteras på väg där lastbilar har dragit nytta av sin flexibilitet i jämförelse med andra trafikslag. Ska vi nå våra klimatpolitiska mål och minska vårt beroende av fossil energi behöver vi helt enkelt bli ännu bättre ännu snabbare.

Kategori Godstransporter | Klimatmål | Transporter | Transportpolitiska mål