Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Innovationsupphandling behövs!

 

Idag bloggar alla tre generaldirektörer från de myndigheter som fått uppdraget att genomföra nya satsningar på Innovationsupphandlingen. Utöver Gunnar Malm på Trafikverket bloggar även Andres Muld från Energimyndigheten och Charlotte Brogren från VINNOVA.

Regeringen har i dag gett oss i uppdrag att analysera hur och på vilka delar som Trafikverkets verksamhetsområden kan använda innovationsupphandling för att driva på utveckling av effektivare processer och ny teknik.

Innovationsupphandling behövs. Ska vi klara de utmaningar vi står inför krävs kreativitet och nytänkande. 

Transporter är vår tids utmaning:

  • å ena sidan är tillgängligheten de åstadkommer nödvändig för utveckling och välfärd
  • å andra sidan är de orsak till klimatproblem 

Det finns inga enkla lösningar. Utan transporter fungerar helt enkelt inte ens de enklaste och mest grundläggande funktionerna i ett samhälle. Vi måste utveckla smartare, resurssnålare och attraktivare transportsystem. Det görs inte i en handvändning och lösningarna finns inte på plats. Vi behöver många kompetenser, vi behöver nytänkande, vi behöver innovation. Innovationsupphandling är ett sätt att fokuserat ge förutsättningar för de vassare resurserna att bidra till nya smarta lösningar. 

Trafikverket har en viktig roll som köpare av entreprenader, tjänster och produkter. Vi upphandlar idag för cirka 35-40 miljarder kronor årligen och vårt sätt att handla kan på olika sätt stimulera innovation. Vi har hittills i stor utsträckning upphandlat rena utföranden, vilket inte stimulerar innovation. Genom att som beställare tydligare beskriva det resultat vi vill ha i termer av en önskad funktion skapas utrymme för leverantören att utveckla nya lösningar, det vill säga en innovationsfrämjande upphandling. På detta sätt skapas drivkrafter på marknaden och leverantörers innovationskraft gynnas. Detta angreppssätt tillämpar vi redan i dag men vi ser en stor utvecklingspotential.

Vi ska också prova att köpa förslag på nya tekniska lösningar/koncept, genom en mer öppen förfrågan/tävling. Områden att prova detta skulle kunna vara nya transportkoncept, exempelvis elektrifiering av tunga fordon eller nya trafikinformationslösningar.

Det ska bli spännande att genomföra detta uppdrag som ligger helt i linje med Trafikverkets Forsknings och Innovationsstrategi. En viktig förutsättning för att nå framgång är att vi tar stöd och hjälp av andra aktörer som har erfarenhet av innovationsupphandling. Att söka idéer och inspiration från andra sektorer ger nya perspektiv.

Gunnar Malm, generaldirektör på Trafikverket.

Gunnars inlägg utgår från honom och hans myndighets egna infallsvinklar och erfarenheter. Innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Viktigt steg för att förverkliga Sveriges innovationspotential | Innovation

  2. Pingback: Innovationsupphandling – ett kraftfullt verktyg | Innovation