Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Ny rapport om hur vi kan använda teknik i bilen på ett säkert sätt

Mobil i bil. Foto: Katja Kircher

”Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning” är titeln på den rapport som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) överlämnade till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i går. Rapporten handlar om hur vi
ska kunna undvika olyckor i trafiken genom att teknik i bilen används på ett säkert sätt. Enligt VTI är olika åtgärder som utbildar och informerar samt stöttar föraren i att kunna hantera kommunikation på ett säkert sätt att föredra framför ett förbud av användningen av kommunikationsutrustning.

Regeringen har tidigare gett VTI ett uppdrag att sammanställa relevant forskning på området, samt erfarenheter från länder som infört förbud mot kommunikationsutrustning. Bakgrunden till de båda uppdragen är ett tillkännagivande från riksdagen om att beakta forskning kring användning av kommunikationsutrustning under körning och hur det påverkar trafiksäkerheten.

Senast under 2012 ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller mobiltelefonanvändande vid bilkörning.

Läs mer på regeringen.se.

Läs VTI:s rapport här.

Kommentera

Bli den första som kommenterar!

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt