Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

En lägesrapport från Hallandsåstunneln

Allmänhetens efterfrågan på järnväg är större än på länge och det satsas stort på både upprustning, underhåll och nyinvesteringar i vårt järnvägsnät. Längs Västkusten har satsningen pågått sedan slutet av 80-talet och i dag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd till dubbelspår. Det kvarstår dock några flaskhalsar som måste byggas bort och passagen över Hallandsås är den som begränsar mest.

Dagens järnväg med branta lutningar och snäva kurvor gör att bara 4 tåg per timme kan passera. Med en tunnel skapas möjlighet att köra 24 tåg per timme. Regionalt möjliggör kapacitetsförbättringen att vi får möjlighet till fler stationer i området och tätare trafik. Detta skapar i sin tur möjligheter till regionförstoring och utökade pendlings- och arbetsmöjligheter för de som bor och verkar i nordvästra Skåne och Södra Halland. Ur ett nationellt och internationellt perspektiv skapas förutsättningar för effektivare transporter längs hela västkusten från Norge och vidare ut på kontinenten via Öresundsbron och den kommande förbindelsen över Fehmarn Belt.

Hallandsåsprojektet som jag själv arbetat med kommunikationsfrågor i sedan början av 2000-talet är ju som säkert de flesta kommer ihåg ett projekt som under 90-talet kantades av olika problem kopplade till stora läckage av grundvatten. 1997 stoppades projektet efter läckage av giftiga tätningsämnen och det tog ända till 2005 innan tunnelbygget återupptogs med en ny byggmetod, nya regerings- och riksdagsbeslut, ny entreprenör samt en ny miljödom i bagaget.  Den nya byggtekniken var den 250 meter långa tunnelborrmaskinen Åsa, som både bygger, tätar och lämnar ett vattentätt betongrör efter sig.

Projektet har gått från att vara Sveriges kanske mest utskällda projekt till att i dag vara ett av Trafikverkets mest positivt omskrivna investeringsprojekt. Relationen med de närboende som drabbades av grundvattenproblemen har återuppbyggts och den stora vändpunkten kom när det första tunnelröret var färdigt och vi visat att det går att bygga en tunnel genom Hallandsås.

Men resan att försöka återskapa det förtroende som förlorades har varit lång och tuff.

Att kombinera ett projekt som i tunnelbranschen räknas som ett av de ur vattensynpunkt mest komplicerade projekten med att acceptansen från omvärlden för misstag är liten ställer höga krav på att projektet gör rätt från början. Därför bedrivs ett omfattande arbete med att hantera risker, ta hand om miljöfrågor och att kommunicera med omvärlden.

I dag är tunnelbygget en stor arbetsplats med cirka 400 personer från hela Europa, flera med erfarenhet från exempelvis tunneln under Engelska kanalen och Stora Bältsförbindelsen i Danmark. Arbetet bedrivs dygnet runt, årets alla dagar.

Nuläge

Det ena av de två 8,7 km långa tunnelrören är färdigt och tunnelborrmaskinen, Åsa, arbetar på för fullt i det andra tunnelröret. Cirka 15 procent kvarstår i dagsläget att borra. Planeringen för alla de tekniska installationer som krävs för att tågen ska kunna gå är i full gång. Trafikstarten i det som kommer att vara Sveriges längsta tunnel är planerad till 2015.

Vi har idag en väl fungerande metod som vi känner oss trygga med och vi uppfyller alla de miljökrav som ställs på oss, men det är med stor respekt vi tar oss an den sista sträckan för en sak är säker – Hallandsås bjuder alltid på utmaningar.

 
Fakta

Vad: Två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås från Båstad I norr till Fösrslöv i söder.

Varför: Ökar kapaciteten över Hallandsås från dagens 4 tåg per timme till 24 och fördubblar möjlig godsvikt.

Nuläge: Tunneldrivningen pågår och cirka 15 procent kvarstår att bygga färdigt.

Byggstart: 1992. (Projektet stoppades 1997 och borrningarna med ny metod återupptogs 2005)
Budget: Totalt 10,5 miljarder kronor (2008-års prisnivå).

Trafikstart: 2015

 
Trafikverkets webbplats:
www.trafikverket.se/hallandsas

Projektfilm på youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=WTI2qn1OxBA

Projekt Hallandsås på Facebook:
www.facebook.com/projekthallandsas

 

 

 

 

 

Kommentera

1 kommentar

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

  1. Pingback: Ministerbesök fem kilometer in i Hallandsås | Transport