Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Cykelfrågor i fokus trots ett vintervitt Örebro

Trot eller ej, men våren borde vara på väg. Fast så kändes det inte riktigt när vi kom in till stationen i Örebro i går morse. Kallt och vitt och med en taxichaufför som trött berättade att i morgon skulle det bli minus 22 grader. Känns inte som cykelväder. Men det stämmer inte i Örebro. Här cyklas det för fullt trots ishalka och minusgrader. Men – kunde vi konstatera – hjälmfritt. Det är bara att inse att vi som bor i Stockholm är ganska bortskämda med hjälmfrekvensen. Cirka 80 procent sätter på sig hjälmen i Stockholm när de ger sig ut på cykeln, men endast kring 30 procent om man räknar på hela landet.

I dagarna två är det nu cykelkonferens i Örebro. Här ska man vända ut och in på cykelfrågorna. Det handlar om trafiksäkerhet, hur andra länder lyfter cykelfrågorna, satsningar i våra kommuner med mera. Konferensen inleddes med infrastrukturministerns inlägg om hur regeringen ser på cykeln i transportpolitiken. Ministern tryckte på fördelarna med cykeln, men också säkerheten och individens ansvar i trafiken. Att få trafikanterna att hålla avstånd, hastigheter och att förhålla sig till trafikmiljön är stora utmaningar, menade hon.

Cykelutredningen engagerar

Cyklingsutredningen är på remiss och nu strömmar svaren in. Många har synpunkter och tankar kring detta. Det är ett engagerande ämne. Det märktes inte minst i Örebro. Cykelkonferensen var fullsatt. Ministern deltog också i en debatt med företrädare för cykelfrågor och kommunpolitiker. Alla var eniga om att det är viktigt att få fler att välja cykeln. Som ett exempel kan nämnas att varannan bilresa i Örebro är kortare än fem kilometer. Man kan lugnt påstå att de flesta av dessa resor kan ske på cykel istället.

Tänk hela resan

I debatten lyftes önskemål om cykelpotter från staten, men också vikten av att kommunpolitikerna tar sitt ansvar. Behovet av tydliga målsättningar, attitydpåverkan, cykeltrender med mera var också frågor som kom upp. Ja, det blev en lång och intensiv debatt.

Ministern tryckte på vikten av att tänka transportslagsövergripande. Du kanske cyklar till ett resecenter, parkerar cykeln för att sedan ta tåget. Det ska fungera utan att vi som resenärer behöver fundera på cykelvägar eller cykelparkering. Jag avslutar med ministerns slutord: Tänk hela resan – tänk ur resenärens perspektiv.

Vi gjorde en film från dagen:

Filmen kan du också se här på ministerns sida på regeringens webbplats.

Läs blogginlägg om Cyklingsutredningen.

Kommentera

7 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Erik Sandblom

  ”Vi som bor i Stockholm är ganska bortskämda med hjälmfrekvensen”. Det totala nollåtta-perspektivet! Örebroare cyklar ungefär tre gånger så mycket som stockholmare, och cykling är faktiskt mycket viktigare än hjälmar. Cyklister lever längre och har lägre sjukfrånvaro. Det är alltså inte farligt att cykla, det är tvärtom mycket hälsosamt! Det är mycket farligare att INTE cykla.

  Forskningen visar att när fler bär hjälm så blir det inte färre skallskador. Tvärtom, bilister kör närmare cyklister med hjälm, och cyklister med hjälm och annan utrustning har en hårdare körstil. Nederländerna är världens bästa och säkraste cykelland, trots att ingen bär hjälm där.

  Forskningen finns länkad på wikipedia. Slå upp cykel, cykelhjälm, eller bicycle helmet. Men vad vet jag. Är man stockholmare kanske man inte behöver läsa forskningen?

  Svara på inlägget
  • Louise Andersson

   Hej Erik,

   Stort tack för en intressant kommentar!
   I dag lyfter allt fler cykelns fördelar. Ett ökat cyklande kan bidra till att nå en lång rad samhällsmål såsom minskad miljöpåverkan och ökad hälsa, precis som du skriver. Att fler väljer att cykla är också positivt för folkhälsan men det får inte leda till att fler skadas och dör i trafiken. Tittat till olycksutvecklingen för cyklister så är det den trafikantgrupp som sedan år 2007 står för flest svårt skadade. En tredjedel av de trafikanter som skrevs in på sjukhus 2010 var cyklister. Antalet har dock minskat 2009 och 2010. Det inträffar dubbelt så många dödsolyckor på det kommunala vägnätet som på det statliga. Tre fjärdedelar (15-20 årligen) av de cyklister som dödas omkommer i olyckor med motorfordon inblandat. Var femte (4-5 årligen) cyklist omkommer i singelolyckor. Huruvida en cykelhjälm skulle kunna ha undvikit ett dödsfall eller att bli svårt skadad är svårt att dra några generella slutsatser kring. Även detta tittar forskningen på just nu.

   Personligen ska jag med stort intresse läsa mer om detta. Men om jag var otydlig i mitt inlägg vill jag passa på att förtydliga här att det var med stor glädje som jag noterade att så många cyklade i Örebro.

   Med vänlig hälsning
   Louise

   Svara på inlägget
   • Paul Lernmark

    Håller med Erik till 100%. Antar att år av skräckpropaganda har fått Stockholmare att tro att cykling är lika farligt som skydiving.
    Man kanske kan få dem att bära hjälm i duschen också 🙂

    Svara på inlägget
   • Erik Sandblom

    ”det får inte leda till att fler skadas och dör i trafiken”

    Menar du skadade per kilometer eller skadade totalt sett? Om cyklingen fördubblas, accepterar ni att dödsfall och skador ökar med, säg, 20%? Cyklingen har ju då blivit säkrare, även om det absoluta antalet skador har ökat. Jag hoppas att det är per kilometer ni menar.

    Cykling är som sagt mycket positivt för hälsan, även när man räknar med skaderisken. Detta eftersom hälsa är en så mycket tyngre faktor än trafikskador. Det är bokstavligen tusen gånger så många som dör av hjärt- och kärlsjukdomar som av cykling (källa Socialstyrelsen, Dödsorsaker 2011), och bokstavligen 20 gånger så många som drabbas av stroke som drabbas av skallskador vid cykling (källa Strokeförbundet).

    Samtidigt visar forskningen att vardagscyklister har lägre dödlighet och lägre sjukfrånvaro, just för att motion förebygger hjärt- och kärlsjukdomar och annat (källor via Wikipedia -> cykel). Hur hänger det ihop med det ni säger att cyklister skadas hela tiden? Man kan ju inte vara på jobbet och ligga på sjukhuset samtidigt.

    OECD har en avdelning för trafiksäkerhet, International Transport Forum. I deras rapport från 2012 ”Cycling Safety: Key Messages” finns elva rekommendationer, men ingen av dem gäller hjälmar. Tar ni intryck av det?

    Svara på inlägget
 2. Pingback: Bortskämda eller bortskrämda | Velonavia – Cykelkultur

 3. Magnus Lagher

  Håller till fullo med Paul och Erik i deras kommentarer!

  Bortskämda med cykelhjälmsanvändning? Kanske bortskrämda? Är det här på Näringsdepartementet vi hittar ursprunget till Trafikverkets mission att införa en tvingande hjälmlag för alla cyklande? http://velonavia.outsideonline.se/2012/09/27/folksam-och-ntf-trafikverkets-marionetter/ . Louise> du pratar om olyckstal. Om du bara skrapade lite på ytan av den effekt som inaktiva transportval, läs bilåkning, leder till i form av övervikt, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, så ställs dessa, om än tragiska och i många fall onödiga olyckor i ett annat ljus. Dessutom är det trots allt så att hälften av alla skallskador uppkommer inuti bilen! Bilisthjälm kanske?

  Ja, tyvärr omkommer cyklister i trafiken! Som du själv skriver, lejonparten av dessa i en olycka där ett motorfordon är inblandat. Inte sällan, en högersvängande lastbil. Borde inte den första och största, den allra viktigaste åtgärden vara att se till att olyckorna inte sker?

  Jag har skrivit ett längre svar på http://velonavia.se

  Svara på inlägget
 4. Pingback: Gästbloggare Erik Sandblom: Örebroare är bra på cykling. Stockholmare är bra på hjälmar | Cykelsmart – cykelblogg, cykeltrender, cykelmode