Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Så här vill Trafikverket lösa kapacitetsbristen

I dag var det så äntligen dags. Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm överlämnade den efterlängtade Kapacitetsutredningen till infrastrukturministern. Därmed har regeringen tagit emot ett av de viktigaste underlagen i arbetet med höstens infrastrukturproposition.

På plats var Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket, som har varit ansvarig för kapacitetsutredningen. Hon berättade om utredningen som har varit ute på remiss sedan i februari och som nu har kompletterats och färdigställts. Men samma budskap kvarstår i slutrapporten: Grunden till ett robust och hållbart transportsystem är ett gott underhåll.

Så här skriver Trafikverket i sitt pressmeddelande:

Att enbart bygga nytt kommer inte att lösa kapacitetsbristerna. De största och snabbaste vinsterna finns i vårt befintliga system som behöver användas effektivare och på ett mer hållbart sätt. För att klara av framtida trafikökningar krävs att dagens vägar, järnvägar, sjöfart och flyg fungerar optimalt. Med ett robust transportsystem möjliggör vi för välmotiverade investeringar på sikt.

Det som är nytt i slutrapporten om man jämför med remissutgåvan är:

 • Ett klimatpaket där Trafikverket har tagit fram förslag på åtgärder för att nå klimatmålen.
 • Gruvnäringen har prioriterats upp
 • Sydostlänken har prioriterats upp

Nu återstår det för ministern att läsa rapporten och använda underlaget i arbetet med infrastrukturpropositionen. Men huvudbudskapet för infrastrukturpropositionen är klart:

I regeringens kommande infrastrukturproposition ligger tyngdpunkten på att underhålla, effektivisera och trimma den infrastruktur vi har. På så sätt ska vi åstadkomma en utökad kapacitet och bidra till ett robustare och effektivare utnyttjande av transportsystemet i dess helhet.

Läs Kapacitetsutredningen och arbetet med den på Trafikverkets webbplats.

Läs Lena Erixons inlägg från den 16 april: Kloka synpunkter om ökad kapacitet och effektivitet att hantera!

Läs Lena Erixons inlägg från den 3 februari: Intensiv vecka med kapacitetsutredning

Läs mer om infrastrukturarbetet på regeringen.se/infraprop

Se infrastrukturministerns seminarium (20 minuter) från den 19 april på regeringen.se

Och glöm inte att twittra med #infraprop

Kommentera

2 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Karolina Boholm

  Föreslagna investeringar i Trafikverkets kapacitetsutredning är otillräckliga

  Idag presenteras Trafikverkets kapacitetsutredning. Skogsindustrierna konstaterar att de ökningar som föreslås inte är tillräckliga för att täcka upp för de behov som de centrala järnvägsstråken kommer att ha även efter 2025.
  Det handlar om möjligheten till effektiva järnvägstransporter som är avgörande för skogsindustrin – stråken längs Norrlandskusten inklusive Ostkustbanan, transporter på bägge sidor om Vänern med Göteborgs hamn som mål och transporter genom Sverige via Malmö till kontinenten.

  Vi anser att investeringsramen ligger på en absolut miniminivå. Det mindre antal nyinvesteringar som föreslås återställer på sin höjd järnvägssystemet till den nivå det ursprungligen byggts för och räcker till ett mindre antal nyinvesteringar för utökad kapacitet där bristerna är som allra störst. Det är långt ifrån tillräckligt. Skogsindustrierna är också starkt kritiska mot att banavgifterna höjs så kraftigt. Det handlar om en tredubbling till i slutet av 2021. Den här typen av prissättning bör ske med utgångspunkt i kvalitet, tillgänglighet och effektivitet i systemet, vilket vi anser inte vara fallet här.

  I utredningens klimatpaket föreslås som en åtgärd införandet av kilometeravgifter för lastbilar. Det styrmedlet är enligt vår uppfattning ett feltänk i alla avseenden. Det är dyrt, ineffektivt och drabbar framförallt transporter i områden där ofta inga alternativ finns. Det är en glesbygdsskatt, helt enkelt.

  Skogsindustriernas remissvar från mars i år finner du häar: http://www.skogsindustrierna.org/vi_tycker/remissvar_arkiv

  Karolina Boholm
  Transportdirektör
  Skogsindustrierna

  Svara på inlägget
 2. Pingback: Ministern i media | Transport