Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Välkommen till Transportbloggen!

Om Transportbloggen

Välkommen till vår helt nya Transportblogg. Den är ytterligare ett sätt för oss på Näringsdepartementet att bli mer tillgängliga och stå upp för vår målsättning att ha en öppen och inbjudande dialog med alla som på olika sätt är intresserade av vår transportpolitik.

Vi som kommer att göra inlägg på den här bloggen är framförallt vi knappa fyrtio medarbetare på Näringsdepartementets Transportenhet, men vi hoppas också kunna engagera vissa gästbloggare från närstående myndigheter och organisationer.

Vårt ansvarsområde berör samtliga transportslag och alltifrån infrastruktur och finansiering till marknad och regelverk för all trafikering av infrastrukturen. Utöver detta ligger ett ansvar för styrning och uppföljning av samtliga myndigheter inom transportområdet samt några infrastrukturbolag.

Det synsätt vi försöker anlägga på området är transportslagsövergripande med resenärens och transportörens behov i centrum. Styrningen sker genom transportpolitika mål som riksdagen har beslutat om.

Som jag tror framgår har vi ett mycket stort ansvarområde som i princip berör alla i samhället. Det är därför det är så viktigt för oss med breda kontaktytor som är tillgängliga för alla som på ett eller annat sätt är berörda av vårt transportsystem.

Den här bloggen kommer att utgöra  ett ytterligare forum för information till- och kontakter med vår omvärld. Vi kommer kontinuerligt göra inlägg om aktuella frågor inom transportområdet och hoppas att det ska vara intresseväckande samt ge upphov till en konstruktiv dialog med alla som vill.

Hans Brändström, chef för Transportenheten på Näringsdepartementet

Hans Brändström

Kommentera

52 kommentarer

Första gången du kommenterar på Näringsbloggen kommer kommentaren att godkännas av moderator innan den visas. Du måste följa Näringsbloggens netikett när du kommenterar.

Genom att klicka på knappen Skicka samtycker du till att kakor används.

E-postadressen visas inte publikt

 1. Pingback: Näringsdepartementet startar transportblogg | Logistikfokus | En blogg om logistik, transport och Supply Chain Management

 2. Rune

  Känns spännande att kunna följa och delta i dialogen om infrastruktur och transporter direkt med regeringen.
  Närmast tänker jag på uppföljning av skattefinansierade verksamheter samt samhällsekonomiska analyser. Idag är en bristvara hos våra myndigheter, såväl statliga som kommunala.

  Svara på inlägget
  • hans brändström

   Hej Rune,
   roligt att du vill delta i dialogen – delar uppfattningen att det här blir spännande.
   Det du tar upp om förväntningar rörande uppföljning av skattefinansierade verksamheter och samhällsekonomiska analyser känns högst relevanta och mycket viktiga.

   Stora delar av transportområdet kännetecknas ju av hög grad av skattefinansiering. Samhällsekonomiska analyser har sedan en mycket stor betydelse som underlag vid fördelningen av skattemedlen inom transportsektorn.
   Det här handlar om effektiv användning våra gemensamma resurser och därmed oerhört väsentliga frågor som jag hoppas att vi kan återkomma till.
   / Hans

   Svara på inlägget
 3. Joakim Ståhl

  Det var inte en dag för tidigt! Hur ska framtiden bli med allt olaga cabotage som pågår för närvarande? Har Näringsdepartementet en plan eller? Ser dagligen bilar från Rumänien,Bulgarien samt andra forna öststatsländer som trafikerar våra vägar olagligt. Svensk åkerinäring håller på att slås ut,kanske ett sätt att nå uppställda miljömål?Sen måste Trafikverket ses över,tex varför vissa vägdistrikt alltid är sämre skötta vintertid än andra.

  Svara på inlägget
  • hans brändström

   Hej Joakim,
   det låter som du har väntat på den här bloggen, det tycker jag är roligt.
   När det gäller cabbotagefrågan så är vi ju beroende av ett väl fungerande transportsystem och i det ingår utländska transportföretags och förares vägtransportarbete. Det är viktigt med en fri inre marknad,
   där tjänster kan röra sig fritt över gränserna och där unionens åkare också fritt får utföra vägtransporter. Alla åkerier och chaufförer, oavsett nationalitet, ska naturligtvis följa de regler som gäller. Självklart ska även staten via sina myndigheter utöva den kontroll och den tillsyn som behövs.
   Från och med den 4 december 2011 utökades exempelvis det straffrättsliga beställaransvaret från att gälla trafik utan tillstånd till att även gälla överträdelser av cabotagetransportregler.

   Frågan om varierande vinterskötsel mellan olika vägdistrikt har jag inte stött på tidigare – här ska jag informera mig.
   / Hans

   Svara på inlägget
   • Roger Bydler

    Hej,
    Apropå varierande vinterskötsel mellan olika vägdistrikt, så fick vi ett både oväntat och trist exempel när vi åkte hem från Bjertorps Slott på nyårsdagen. Trots att vi åkte i 10-tiden var E20 fortfarande inte plogad eller saltad trots att det hade snöat en hel del och var ”snorhalt”. Det är ju en dag då många skulle tillbaka till Stockholm och vi fick långa sträckar köra i snigelfart för att över huvud taget kunna komma fram. Inte förrän i Södertälje var vägarna plogade/saltade. Detta är en väg med mycket låg standard bitvis och bara för några dagar sedan omkom en hel familj just på den vägsträcka vi körde.
    Jag ser ofta helt omodernt utrustade bilar som sköter vinterväghållningen och det är nog inte så konstigt att det idag, när inte Trafikverket själva sköter snöröjningen/underhållet, att det är stora skillnader mellan olika delar av landet.
    /Roger

    Svara på inlägget
    • hans brändström

     Hej Roger och tack för din bild från ”verkligheten”.
     Det är alltid värdefullt att få aktuella synpunkter (det är ju bl a därför vi startat den här bloggen), men det är tyvärr inte alltid vi kan ge snabb respons på hur en frågeställning kan hanteras. Så är det i det här fallet,vilket dock inte minskar värdet av dina synpunkter.
     Hälsar

     Hans

     Svara på inlägget
 4. Mikael Thorsén

  Hej!
  För några veckor sedan kom nyheten om norrmännens planer på en HSR mellan Oslo och Berlin, via en tunnel under arkonahavet, Trelleborg-Rügen. Hur ställer ni er till detta förslag? Jag anser det väldigt intressant, speciellt eftersom norrmännen är beredda att betala med pengar från sin oljefond. Vi kan alltså få HSR Oslo-Gbg-Malmö-Tbg-Berlin (stationerna är ju en senare fråga…) helt GRATIS! Kan ni säga redan nu, om det skulle bli så att Norge och Tyskland beslutar sig för att säga ja till projektet, om Sverige kommer att upplåta marken för järnvägen, samt anslutningar i stationerna? Eller är det en fråga för Region Västra Götaland, Halland och Skåne att avgöra på egen hand?

  Kommer ni att verka pådrivande för denna fråga?

  Mvh
  Mikael Thorsén

  Svara på inlägget
  • hans brändström

   Mikael,
   Vi har också noterat detta förslag. Man ska komma ihåg att det inte är Norges regering eller riksdag som fört fram idén utan den kommer från ett antal kommuner i Osloregionen. Vi har ett bra samarbete med det norska Samferdselsdepartementet och kommer att följa denna fråga vidare i det samarbetet.
   / Hans

   Svara på inlägget
  • hans brändström

   Hej Patrick,
   håller med dig om att det är spännande. Vi vet ju inte riktigt vad det här kommer att leda till, men jag lovar att förväntningarna är höga.
   / Hans

   Svara på inlägget
 5. Klas Wåhlberg

  Hej!

  Bra initiativ, och jag ser fram emot de nya möjligheter till utveckling och dialog som detta medför!

  Infrastruktur bygger tillväxt, och ett bra samspel med alla inblandade, medborgare såväl som företag och organistaioner, kan bara bli ett bra resultat!

  Klas Wåhlberg

  Svara på inlägget
 6. Jim Gullberg

  Hej! Verkar som att det är på tiden med lite hårdare tag i allt som har med transport att göra. Många svenska åkerier ligger på överlevnadsgränsen, och om de ska överleva en tid framöver, så ser vi nog snart fler och fler inhyrda lågavlönade chaufförer i våra svenska bilar, samt att det fortsätts med olaglig kabotagetrafik. Själv tycker jag att inrikestrafiken i Sverige tillhör Sveriges åkare… Ett stort åkeri i Malmö är försatt i konkurs nu i dagarna, och det drabbar nog ett 50-tal chaufförer.. tråkig utveckling som har pågått länge, och fortsätter i rask takt… dags att nån ryter till på allvar…

  Svara på inlägget
 7. Jan-Åke Bosell - Idégruppen Vi Resenärer

  Att starta en blogg för bl a resenärsfrågor med kontakt in i Näringsdepartentet är en utmärkt idé. Jag har följt utvecklingen inom kollektivtrafiken i snart 20 år. Det är först under senare tid som en kontaktyta mellan resenärer och trafikbolag/myndigheter börjat att utformas. Nu börjar det alltså gå från ord till handling.
  Positivt är vidare att departementet intar ett transportslagsövergripande synsätt. Det måste bli ett slut på den interna kampen mellan intresseorganisationer för tåg, buss och flyg. Branschen måste samordna sina insatser så att allt fler väljer att åka kollektivt.

  Svara på inlägget
  • Hans Brändström

   Hej Jim,
   cabbotagefrågan har jag i tidigare inlägg på den här sidan kommenterat. Det är en viktig fråga som vi följer noga. Det är självklart att de regler som finns på området ska följas samt att en tydlig kontroll av efterlevnaden sker.
   Hälsn.

   Hans

   Svara på inlägget
 8. Jan-Olov Bergling, Svenska FlygBranschen

  Hej
  Vi på Svenska FlygBranschen applåderar denna blogg. Äntligen får vi en kanal där vi förhoppningsvis får snabb och raka besked om bl.a. Sveriges transportpolitik. Branschen har under en längre tid saknat en uttalad transportpolitik med konkreta mål. För att debatten ska få rimliga proportioner vore det önskvärt om regeringen/riksdagen tydligare definierade vilka tillgänglighetsmål som kan vara rimliga. Ur flygbranschens synvinkel kan det ibland vara svårt att ge relevanta synpunkter på olika förslag till regelverk och lagstiftning eller synpunkter på remisser när vi inte säkert vet vilka mål som gäller. För att vi bättre ska kunna bidar till de övergripande målen vore det intressant att få veta vilka detaljerade mål för tillgänglighet som bör gälla. T.ex. ska man kunna ta sig till vår huvudstad för att göra en rimlig förrättning över dagen var man än bor i landet? Är det rimlig att även de som bor utanför storstäderna ska kunna nå större europeiska städer före lunch? Svar på sådan här frågor skulle göra debatten mer konkret och vi kan då effektivt fokusera på hur våra kollektiva transporter kan uppfylla sådana mål.

  Svara på inlägget
  • Hans Brändström

   Hej Jan-Olov,
   du tar upp viktiga frågor som rör våra transportpolitiska mål kopplat till dess konktreta innebörd inom flygområdet. Jag kan inte kommentera frågeställningarna här, men jag tar dem med mig och tar upp dem internt.
   Så hoppas jag att vi hörs vidare i frågan.
   Bästa hälsningar

   Hans

   Svara på inlägget
   • Jan-Olov Bergling, Svenska FlygBranschen

    Hej Hans,

    Jag väntar fortfarande på ett intitiativ till dialog om svensk transportpolitik. Framförallt till en dialog i ett forum där vi kan diskutera Sveriges ståndpunkter i olika luftfartsfrågor. Vem tar initiativet till ett sådant forum?
    //Janne

    Svara på inlägget
    • Hans Brändström

     Hej Jan-Olov!

     Som du kanske känner till har vi på tjänstemannanivå tidigare haft återkommande referensgruppsmöte för respektive transportslag med företrädare för myndigheter och organisationer på vårt område. Dessa referensgrupper har varit vilande sedan drygt två tillbaka. Innan initiativ tas till att återinföra likande typer av fora har vi sett ett behov av se över formerna för dessa möten så att de blir så bra som möjligt och bidrar till att formulera svenska ståndpunkter. Det är bra att du efterlyser forum av detta slag, det hjälper oss i våra överväganden. Låt oss ha en fortsatt dialog i frågan.
     // Hans

     Svara på inlägget
 9. Hanne

  Hej! Jag lyssnade på Ring P1 där en person undrade varför han såg så många utlänska lastbilar o han undrade vart alla svenska åkerier var, tänk om han visste att svenska myndigheter försöker att få bort svenska åkerier, det är så jag ser det, det är ju bara en massa konstigheter som Ni hittar på hela tiden som t.ex Tillsyningsavgifter, Ykb-utbildning, det hade varit bättre om vi fick hem ett papper på nyheter. Jag är enbilsåkare (i en ekonomisk förening) jag har inte råd att gå en vardag o ställa bilen o förlora 4-5000 kr o betala lika mycket för att gå Ykb. Vi ska gå på läkarbesök med jämna mellanrum, det är väl bra med det skulle alla med körkort, det skulle det vara en lag för o det skulle vara en lag att invandrare skulle köra upp i Sverige, för så många jag har sett som kör som om man undrar om de har köpt sina kort, jag brukar sms:a till Bilnummer när jag ser något underligt o vad ser man för något namn där?????
  Sedan har vi åldersgränsen för lastbilarna, vad är det som säger att de blir dåliga efter 8 år om man har en sådan som jag har som bara går i miljözon i 8 år! Sedan säljs bilarna utomlands o kommer troligtvis hit igen! O detta med färdskrivaren, det är fler än jag som anser att den är ett stressmoment, man ska hitta ett ställa att rasta på, man planerar att på det stället kan jag ställa mej o så kommer man dit, men det finns ingen plats det står en massa öststatsbilar där. Ock så är det med hastigheten, jag brukar ställa farthållaren på 88 km när jag kör på E4 o E20, men man blir omkör av öststatsbilar som håller mycket högre fart med sina trailar som man ska köra i 80 km, men var är Polisen?

  Svara på inlägget
  • Hans Brändström

   Hej Hanne,
   du pekar i ditt inlägg på många viktiga frågor. Jag kan bara konstatera de regler som gäller, ska gälla lika för alla. Detta för att ge förutsättningar för en fungerande marknad.
   Kontroll av efterlevnaden av regelverken är av en vital betydelse i det här sammanhanget. Den frågan lägger vi nu stor vikt vid att följa.
   Hälsn.

   Hans

   Svara på inlägget
 10. Ulf Sighede

  Läste just en artikel i Metro om en åkare i Stockholm som begär 10 000 kronor per mil, helt legalt enligt dagens regler och lagstiftning.
  Sverige satsar på att vara ett turistland, det räcker med en färd med denna åkaren så kommer de aldrig igen. När ska det bli ett stop för detta vansinne?

  Svara på inlägget
  • Hans Brändström

   Hej Ulf,
   tack för dina inlägg om taxinäringen.
   När det gäller frågan om prissättning så är denna helt fri. Det finns alltså ingen prisreglering för taxitjänster. Däremot är det mycket viktigt att information om priset framgår och här finns det en tydlig reglering hur den informationen ska se ut.
   Som i andra sammanhang är det av avgörande betydelse att de regler som finns också efterlevs för att det ska ges förutsättningar för en fungerande marknad. Kontroll av regelefterlevnaden är alltså även här av vital betydelse och därför viktig för oss att noga följa.
   Hälsn

   Hans

   Svara på inlägget
 11. Jan Westenheim

  Hej.I torsdag den 9\2 var jag och min kolega och 3st från trafikutskottet i Nynäshamn och visa dem på hur det går till i det värliga livet hoppas att det är fler som vill följa med på en tur och se vad som händer med den olagliga transporter som försigår på våra vägar. Hoppas att det fins intresse av detta erbudande.

  Svara på inlägget
  • Hans Brändström

   Hej Jan,
   jag såg ett inslag på TV om besöket i Nynäshamn. Tack för inbjudan att följa med och studera, som du skriver, ”verkliga livet”. Vår politiska ledning och flera tänstemän (även jag själv) har deltagit vid liknande besök och är väl informerade om situationen.
   Återigen vill jag bara poängtera vikten av regelefterlevnad och kontroll av denna (se kommentarer ovan).
   Hälsn.

   Hans

   Svara på inlägget
 12. anders

  Har sverige råd med dyrare transporter eller måste svenska chaufförer med rimliga löneanspråk avskaffas?Efter som vi företräds av ett av dom svagaste fackförbunden och inte ens har strejrätt pga att det skulle vara samhällsfarligt undrar jag om det är ett seriöst försök att få ordning i branchen. Eller är erat engagemang bara ett sätt att gjuta olja på vågorna?

  Svara på inlägget
 13. Bo Carlsson

  Hej jobbar som utbildare och förarprövade inom komvux i Stenungsund där vi utbildar lastbilsförare (40 veckor)och bussförare (15 veckor).
  under de sista två åren har jag märkt att det har försvunnit ett stort antal arbeten inom branschen, då mest på åkerisidan. För två år sedan fick så gott som alla elever jobb. när vi gjort en rundringning får vi gtill svar på många ställen att det är billigare med förare från forna öststaterna, dessa hat då ett F-skattebevis från sitt hemland ofta betalat av svenska speditörer det enda uppdrag dessa förare har är att köra i Sverige dom betalar ej heller skatt och moms här! Själv reser jag varje dag mellan Stenungsund och Kungälv en sträcka på 3 mil roar mig med att kolla landsbokstäverna på dragbilarna och sammanslaget på en månads resande ser jag att av den tunga trafiken är1bil svenskregistrerad och 11 bilar från andra länder med övervikt på Polen Bulgarien Rumänien Lettland och tittar man på ID kontrollen i Skandiahamnen är 90% utlandsregistrerade? tänker man skatteintäkter så är det fruktansvärt stora pengar som svenska staten satsar på uppbyggnaden av det nya Europa. Och de som blir av med jobben här hemma måste ju bli försörjda på något sätt. Jag är inte emot den fria rörligheten på arbetsmarknaden men avtalsenliga lönerna i det landet där man jobbar skall gälla annars ker en lönedumpning med rasism som följd.

  Svara på inlägget
  • Hans Brändström

   Hej Bo,
   i ett väl fungerande transportsystem ingår också utländska transportföretags och förares vägtransportarbete. Det är viktigt med en fri inre marknad,
   där tjänster kan röra sig fritt över gränserna och där unionens åkare också fritt får utföra vägtransporter. Alla åkerier och chaufförer, oavsett nationalitet, ska naturligtvis följa de regler som gäller. Självklart ska även staten via sina myndigheter utöva den kontroll och den tillsyn som behövs.
   Hälsn.

   Hans

   Svara på inlägget
   • Bo Carlsson

    Hej!
    Och tack för ditt svar. Det du skriver instämmer jag i så länge det sker på lika villkor, viket det inte gör i dag (min åsikt) när bemanningsföretag kan med myndigheternas goda minne bemanna Svenska bilar till en månadslön från 1000-5000 kronor per månad (dessa förare har som regel F-Skattsedel från sitt hemland) och har inget annat uppdrag än körningen i Sverige, Granska Transportledet som sade upp sina svenska förare på fjärrtrafiken (inrikes) och ersatte dom Ungerska förare för att få ned kostnaderna? Heder åt Volvo som sade upp leveransavtalet med det norska företag som hyrde ut Bulgariska förare för 1000 kronor+ traktamente i månaden. Isäer Volvo att dom kommer att fodra avtal enligt de nordiska ländernas löneläge . MAN (Tysk lastbilstillverkare) har också reagerat på kritiken om lönedumpning via bemanningsföretag. Scania har ännu inte reagerat på kritiken men vi får väl hoppas att företagen reagerar om dom får för mycket negativ reklam. Har försökt att få ut statistik över kontroller som rör detta men det är stopp!
    MVH/BC

    Svara på inlägget
 14. Magnus

  Hej!

  Finns där egentligen något seriöst intresse från politiskt håll att ha kvar en svensk åkerinäring med anständiga villkor både för åkarna och deras anställda? Om så inte är fallet, kan ni ju lika gärna vara ärliga, så behöver vi inte dra ut på plågan, utan kan dra igång avvecklingen med en gång.

  Om en svensk åkerinäring bedöms som av vikt för Sverige, fordras åtgärder mot den i dagsläget snedvridna konkurrenssituationen mellan seriösa och långsiktiga åkerier, som vill satsa på att leverera en både trafiksäker och mijövänlig service, och de lågkostnadslösningar, som i dag är mer eller mindre lagliga.

  Svara på inlägget
 15. johan

  Svensk regering är idag på grund av byråkraterna i EU som är ruskigt inkompetenta bakbundna att göra som storebror EU säger. Ursäkta jämförelsen, men vi står med skägget i brevlådan. Att inte svensk regering idag sätter ner foten och motar olle i grind och tar tjuren (EU) vid hornen och ber dom fara är för mig ett outgrundligt mysterium. Ja jag vet att jag är både cynisk och smått elak. men likt Magnus betner så ligger det en dold poäng i mina argument. Idag går svenska företagare i konkurs med skulder upp över öronen, inte bara inom transportsektorn utan i många andra branscher pga EU. Såg senast häromdagen ett reportage ang en fiskodlare som nästintill har noll utsläpp och är ekologisk som inte får godkänt enligt EU. I dagens läge sitter det byråkrater som i nepotismens anda kliar varandra på ryggen. Tyvärr ligger det ingen evidensbaserad forskning till stöd för deras mellan varven helt absurda beslut. Självklart skall utländska åkare få köra i Sverige, ingen snack om saken. MEN! det skall tilläggas att då skall det ske på samma villkor, med samma lönesättning, etc. I dagens läge kör dom för löner ingen i svensk åkerinäring kan mäta sig med. Sen som grädden på moset kör man i stora utsträckning på bränslen som är mången gång mycket sämre än den vi har i Sverige ur miljösynpunkt. Tittar man på England tex så är det böter på röd diesel. Inte undra på att svensk åkerinäring i frustration sliter sitt hår när dom ser ekipagen köra som skållade illrar i Sverige.

  Transportfacket och freddy i spetsen för deras projekt skall ha en eloge utan jämförelse för deras fantastiska insats och för deras energi som leder mången gång till att dom stångar sig blodiga mot stat, regelverk och framförallt mot EUs byråkrater.

  Vi måste få till skott en inhibition som gäller under tiden det förs en dialog med EU och eventuellt ett efterföljande krig med densamme.
  Detta drabbar var dag inte bara åkerinäringen utan även välfärden indirekt då vi tappar stora skatteintäkter genom dels löner, men även moms samt efterföljande inkomster som kommer från service, handel, etc.

  Se nu till att sätta fart, sätt ner foten, skaffa inhibition på cabbotagereglerna, öka inflytandet för transport med medsittning i kommission tillsammans med regering och riksdag och andra företrädare.

  Svara på inlägget
  • bengt bönström

   Själva grunden, orsaken till problemet är ju att svenska åkarna har ålagts en funktion som skatteindrivare, som fogdar. Pålagorna, styrmedlen är ju riktade mot och drabbar i slutändan vägtrafikens svenska kunder…
   Våra fiskalt kreativa, från v. till h., har ju upptäckt att i hägnet av en hopplöst otidsenlig, extremt störningsbenägen, extremt störningskänslig järnväg, så kan till synes hur mycket pålagor som helst läggas på vägtrafikens kunder.
   En ohelig allians vegeterar på faktumet att moderna ”supply chains”, utifrån modern logistikvetenskap, efterfrågar och är betalar rundligt för kvalitet, d.v.s. JIT., det som den robusta vägtrafiken är ensam om att leverera.
   Vägtrafikens svenska kunder är torskarna. Vi är utsatta för ocker – så länge vi inte har något alternativ till vägtrafiken!

   Svara på inlägget
 16. Jens på Grand Tourismo

  Hej, vad kul med ett så piggt och framåt initiativ!
  Vi är i färd med att starta en förmedling av husbilar mellan husbilsägare och folk som gärna vill åka husbil men inte äger någon själva (Grand Tourismo, http://www.grandtourismo.se). Vi har varit i kontakt med Transportstyrelsen angående när det kan bli tal om yrkesmässig uthyrning (vilket kräver särskilt tillstånd) – vi vill ju inte att vanliga privatpersoner som hyr ut sin husbil via oss vid några enstaka tillfällen ska behöva ha särskild utbildning etc, men inte fått några riktigt konkreta uppgifter kring detta. Vem ska vi vända oss till för att få så klara svar som möjligt?

  Svara på inlägget
 17. Kjell

  Hej!

  Tycker trafikverkets kapacitetsutredning är inne på helt rätt väg där man inledningsvis vill optimera de redan befintliga resurserna och samordna olika transportslag till utpekade noder i form av intermodal trafik. Vi får hoppas att ni delar deras åsikt och ger ett tydligt besked i frågan så vi kommer ifrån den terminalhysteri som råder bland många kommuner. Den överetablering som nu blir allt tydligare är ett enormt resursslöseri som inte gagnar någon i slutändan. En gemensam huvudman för drift av de större centrala terminalerna skulle ytterligare stärka konceptet för framtida kombitrafik.

  Lycka till i ert arbete!

  Svara på inlägget
 18. Thomas Nylander Stockholms Billots

  En aktuell fråga är hur regeringen tänkt att lösa frågan om oseriösa aktörer inom åkerinäringen,som det ser ut idag har en svensk åkare inte en chans att konkurrera med utländska,dessutom om man tipsar om olaglig cabotage trafik så händer inget,som jag ser det så går det inte bara o utreda utan det är dags att agera,kanske sätta en gräns på hur mycket diesel lastbilar får ha i tankarna när dom korsar gränsen,en del har så mycket som 2000 l när dom anländer,måste vara mycket skattepengar som går förlorat,ge polisen rätt att klampa bilar som blir bötfällda så böterna blir betalda
  Tack för ett bra iniativ till den här bloggen

  Svara på inlägget