Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Sjöfarten – en viktig del av den maritima strategin

I början av oktober deltog Näringsdepartementet på Skärgårdsredarnas leverantörsmässa. Statssekreterare Mattias Landgren och kansliråd Christina Bergström träffade ett 50-tal utställare; skärgårdsrederier, myndigheter och underleverantörer för att lyfta frågor inom maritima strategin och sjöfarten.

Share
Kategori Sjöfart | Strategi

Innovativa lösningar för digitaliserat och hållbart transportsystem

Den 1 juni 2016 sjösattes samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter. Det är ett av fem samverkansprogram som fokuserar på att identifiera utmaningar och möjligheter för att möta de samhällsutmaningar som Nationella Innovationsrådet pekade ut i början av nuvarande mandatperiod; digitalisering, life science samt miljö- och klimatteknik. Projektledare för samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter är Åsa Vagland och biträdande projektledare Anna Hult, Enheten för transport och samhälle. De berättar här om samverkansprogrammets syfte och vilka initiativ som tagits.

Share
Kategori Strategi

Nollvisionen – lika viktig på hemmaplan som internationellt

I mitten av juni bjöd infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektörerna för Trafikverket och Transportstyrelsen in till den internationella trafiksäkerhetskonferensen Vision Zero Conference. En konferens som årligen lockar över 200 deltagare. En av deltagarna var dagens gästbloggare Matts-Åke Belin vid Trafikverket och talesperson för trafiksäkerhet samt projektledare för Vision Zero Academy.
Trafiksäkerhetsfrågan är en del i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling vilket placerar den högre på den internationella agendan och där har Sverige en viktig roll i att fortsätta vara ett föredöme, skriver Matts-Åke. Läs  mer i Matts-Åke Belins blogginlägg. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden. 

Share
Kategori Gästbloggare | Strategi | Trafiksäkerhet

Uppåt och framåt med flygstrategin

I januari i år presenterade infrastrukturminister Anna Johansson En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Flygstrategin är en vägledning för det fortsatta arbetet med luftfartspolitiken på Näringsdepartementet. Det kan ibland te sig svårt att få en överblick om vad som är på gång men arbetet med flygstrategin fortgår, i stort och i smått. Här ger Nils Paul, departementssekreterare på Enheten för marknad och regelverk på transportområdet, MRT en lägesbild.

Share
Kategori Luftfart | Strategi

Genom samarbete är vi fossilfria 2030

Vid dialogmötet Framtidens logistik den 4 maj träffade infrastrukturminister Anna Johansson aktörer inom industrins och näringslivets långväga godstransporter. En av inspirationsföreläsarna var dagens gästbloggare Peter Rosendahl på Coop. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden. Läs Peter Rosendahls blogginlägg.

Share
Kategori Gästbloggare | Infrastruktur | Strategi

Målgång och start för Cykelstrategin

Den 28 april presenterades den första nationella cykelstrategin, En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalité i hela landet. Projektledare för arbetet är Sofia Wieselfors, departementssekreterare på enheten för transporter och samhälle, TS. Här skriver hon om arbetet som resulterade i den första nationella cykelstrategin.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet
1 kommentar

Högt tempo och dialog kännetecknar arbetet med Framtidens logistik

Sedan starten i början av januari fortsäter arbetet med Framtidens logistik med full fart. Möten avlöser varandra och arbetsgrupper har tillsatts. Projektledarna Sofia Wieselfors, departementsekreterare och Anna Ullström, kansliråd, på Näringsdepartementets enhet för transport och samhälle, TS är de som ska ro arbetet i hamn. Målet är dels att föra en bred och framåtsyftande dialog med många aktörer, dels att ta fram en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi

Nu fortsätter arbetet med en ny nationell infrastrukturplan

Ytterligare ett steg i infrastrukturplaneringen är taget i arbetet mot en ny nationell plan för perioden 2018–2029. Trafikverket fick den 23 mars i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet under planeringsperioden. Emma Hermansson, en av flera handläggare på Näringsdepartementets enhet för transportinfrastruktur och finansiering, TIF, som är involverade i arbetet ger här en lägesbild.

Share
Kategori Infrastruktur

Nu lanserad – den första nationella flygstrategin

Göran Roos berättar och reflekterar här om processen med att ta fram En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Göran är kansliråd på enheten för transportinfrastruktur och finansiering på Näringsdepartementet och en av projektledarna för strategin. Läs hans berättelse om arbetet med att ta fram en nationell flygstrategi.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Strategi