Nu lanserad – den första nationella flygstrategin

Göran Roos berättar och reflekterar här om processen med att ta fram En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Göran är kansliråd på enheten för transportinfrastruktur och finansiering på Näringsdepartementet och en av projektledarna för strategin. Läs hans berättelse om arbetet med att ta fram en nationell flygstrategi.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Strategi

Mycket på gång inom sjöfarten

Den 29 november träffade infrastrukturminister Anna Johansson sjöfartsbranschen för att informera om aktualiteter inom ramen för Maritima strategin, specifikt inom sjöfartsområdet. Dagens gästbloggare Jonna Tilegrim, jurist på Trafikanalys, berättar om mötet.

Share
Kategori Gästbloggare | Sjöfart | Strategi

Maritima strategin – vilja till delaktighet och engagemang

Den 10 november överlämnade Sjöfartsforum en maritim åtgärdsplan till Anna Johansson som en återkoppling på den maritima strategi som regeringen presenterade i augusti 2015.

Dagens gästbloggare Joachim Glassell, VD Sjöfartsforum, berättar om arbetet med att ta fram Sjöfartsforums åtgärdsplan för Maritim strategi, en samordnad klustergemensam plan. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Share
Kategori Gästbloggare | Sjöfart | Strategi

Hearing om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Näringsdepartementet bjöd den 12 oktober in till hearing om handlingsprogram för alternativa drivmedel och tillhörande infrastruktur. Det tredje mötet om alternativa bränslen för framtidens transporter. Bakgrunden är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Representanter från hela branschen fanns samlade för att komma med inspel på handlingsprogrammet. Dagens gästbloggare Anders Lewald, senior rådgivare på Energimyndigheten, berättar om mötet. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Share
Kategori Gästbloggare | Infrastruktur

Remissmöte med fokus på hållbara transporter

Den 9 september bjöd infrastrukturminister Anna Johansson och Näringsdepartementet in till remissmöte med fokus på hållbara transporter inom infrastrukturplaneringen. Inbjudna var företrädare för de myndigheter, organisationer och företag som lämnat yttranden under regeringens arbete med en nationell plan för ett hållbart transportsystem.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi

Lanserad – Nystart för Nollvisionen

Under projektledning från Näringsdepartementet har en mångfald av aktörer samlats under året för att ge inspel till regeringens intensifierade trafiksäkerhetsarbete. Vid den årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandseminariet den 30-31 augusti samlades flera av de aktörer som deltagit i processen och fick en förhands information av infrastrukturminister Anna Johansson om resultatet av arbetet: en nystart för nollvisionen. Lena Kling, departementsråd, enheten för transport och samhälle och Ylva Berg, projektledare för Nysatsning på trafiksäkerhet har lett arbetet med att ta fram inriktningsdokumentet Nystart för Nollvisionen.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet

Hearing med fokus på åkeribranschens villkor

Regeringen arbetar för schysta villkor och sund konkurrens inom transportsektorn. Schysta villkor i transportbranschen behövs både för att säkra en god arbetsmiljö, hög trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och en långsiktigt robust tillväxt i Sverige. Därför bjöd infrastrukturminister Anna Johanson in företrädare för fack, åkeribranschen och myndigheter till samtal om hur man kan komma tillrätta med skattefusk i branschen. Departementssekreterare Anders Arvidsson, enheten för marknad och regelverk på transportområdet, var med på mötet och rapporterar.

Share
Kategori Infrastruktur | Schysta villkor | Trafiksäkerhet