Högt tempo och dialog kännetecknar arbetet med Framtidens logistik

Sedan starten i början av januari fortsäter arbetet med Framtidens logistik med full fart. Möten avlöser varandra och arbetsgrupper har tillsatts. Projektledarna Sofia Wieselfors, departementsekreterare och Anna Ullström, kansliråd, på Näringsdepartementets enhet för transport och samhälle, TS är de som ska ro arbetet i hamn. Målet är dels att föra en bred och framåtsyftande dialog med många aktörer, dels att ta fram en godsstrategi med övergripande inriktningar inom gods- och logistikområdet.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi

Nu fortsätter arbetet med en ny nationell infrastrukturplan

Ytterligare ett steg i infrastrukturplaneringen är taget i arbetet mot en ny nationell plan för perioden 2018–2029. Trafikverket fick den 23 mars i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet under planeringsperioden. Emma Hermansson, en av flera handläggare på Näringsdepartementets enhet för transportinfrastruktur och finansiering, TIF, som är involverade i arbetet ger här en lägesbild.

Share
Kategori Infrastruktur

Nu lanserad – den första nationella flygstrategin

Göran Roos berättar och reflekterar här om processen med att ta fram En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem. Göran är kansliråd på enheten för transportinfrastruktur och finansiering på Näringsdepartementet och en av projektledarna för strategin. Läs hans berättelse om arbetet med att ta fram en nationell flygstrategi.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Strategi

Mycket på gång inom sjöfarten

Den 29 november träffade infrastrukturminister Anna Johansson sjöfartsbranschen för att informera om aktualiteter inom ramen för Maritima strategin, specifikt inom sjöfartsområdet. Dagens gästbloggare Jonna Tilegrim, jurist på Trafikanalys, berättar om mötet.

Share
Kategori Gästbloggare | Sjöfart | Strategi

Maritima strategin – vilja till delaktighet och engagemang

Den 10 november överlämnade Sjöfartsforum en maritim åtgärdsplan till Anna Johansson som en återkoppling på den maritima strategi som regeringen presenterade i augusti 2015.

Dagens gästbloggare Joachim Glassell, VD Sjöfartsforum, berättar om arbetet med att ta fram Sjöfartsforums åtgärdsplan för Maritim strategi, en samordnad klustergemensam plan. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Share
Kategori Gästbloggare | Sjöfart | Strategi

Hearing om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Näringsdepartementet bjöd den 12 oktober in till hearing om handlingsprogram för alternativa drivmedel och tillhörande infrastruktur. Det tredje mötet om alternativa bränslen för framtidens transporter. Bakgrunden är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Representanter från hela branschen fanns samlade för att komma med inspel på handlingsprogrammet. Dagens gästbloggare Anders Lewald, senior rådgivare på Energimyndigheten, berättar om mötet. Blogginlägget är hans eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Share
Kategori Gästbloggare | Infrastruktur

Remissmöte med fokus på hållbara transporter

Den 9 september bjöd infrastrukturminister Anna Johansson och Näringsdepartementet in till remissmöte med fokus på hållbara transporter inom infrastrukturplaneringen. Inbjudna var företrädare för de myndigheter, organisationer och företag som lämnat yttranden under regeringens arbete med en nationell plan för ett hållbart transportsystem.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi

Lanserad – Nystart för Nollvisionen

Under projektledning från Näringsdepartementet har en mångfald av aktörer samlats under året för att ge inspel till regeringens intensifierade trafiksäkerhetsarbete. Vid den årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandseminariet den 30-31 augusti samlades flera av de aktörer som deltagit i processen och fick en förhands information av infrastrukturminister Anna Johansson om resultatet av arbetet: en nystart för nollvisionen. Lena Kling, departementsråd, enheten för transport och samhälle och Ylva Berg, projektledare för Nysatsning på trafiksäkerhet har lett arbetet med att ta fram inriktningsdokumentet Nystart för Nollvisionen.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet