Remissmöte med fokus på hållbara transporter

Den 9 september bjöd infrastrukturminister Anna Johansson och Näringsdepartementet in till remissmöte med fokus på hållbara transporter inom infrastrukturplaneringen. Inbjudna var företrädare för de myndigheter, organisationer och företag som lämnat yttranden under regeringens arbete med en nationell plan för ett hållbart transportsystem.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi

Lanserad – Nystart för Nollvisionen

Under projektledning från Näringsdepartementet har en mångfald av aktörer samlats under året för att ge inspel till regeringens intensifierade trafiksäkerhetsarbete. Vid den årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandseminariet den 30-31 augusti samlades flera av de aktörer som deltagit i processen och fick en förhands information av infrastrukturminister Anna Johansson om resultatet av arbetet: en nystart för nollvisionen. Lena Kling, departementsråd, enheten för transport och samhälle och Ylva Berg, projektledare för Nysatsning på trafiksäkerhet har lett arbetet med att ta fram inriktningsdokumentet Nystart för Nollvisionen.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi | Trafiksäkerhet

Hearing med fokus på åkeribranschens villkor

Regeringen arbetar för schysta villkor och sund konkurrens inom transportsektorn. Schysta villkor i transportbranschen behövs både för att säkra en god arbetsmiljö, hög trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och en långsiktigt robust tillväxt i Sverige. Därför bjöd infrastrukturminister Anna Johanson in företrädare för fack, åkeribranschen och myndigheter till samtal om hur man kan komma tillrätta med skattefusk i branschen. Departementssekreterare Anders Arvidsson, enheten för marknad och regelverk på transportområdet, var med på mötet och rapporterar.

Share
Kategori Infrastruktur | Schysta villkor | Trafiksäkerhet

Världens första elväg för lastbilar är invigd

Den 22 juni invigdes världens första elväg för lastbilar, Elväg E16 Gävle. Vägen sträcker sig mellan Kungsgården – Sandviken i riktning mot Gävle. Elväg E16 är en demonstrationssträcka för att testa tekniken och för att undersöka framtida möjligheter att ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med klimatvänliga alternativ. Satsningen på projektet ligger i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Share
Kategori Infrastruktur

Många inspel kring utvecklingen av godstransporter

Den 2 juni bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in till remissmöte med särskilt fokus på godstransporter. Mötet var en uppföljning av det remissmöte som hölls i mars för regionala företrädare angående Trafikverkets inriktningsunderlag. Anna Johansson ville nu höra berörda aktörer tillfälle att tala om sina synpunkter och kommentarer på hur godstransporter kan utvecklas inom infrastrukturplaneringen. Mötet samlade drygt 150 deltagare från transportbranschen, näringslivet och andra aktörer.

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi

Klimat, miljö och trafiksäkerhet i fokus

Den 7 juni deltog infrastrukturminister Anna Johansson på TTE-råd i Luxemburg. Anna Johansson och övriga EU:s transportministrar talade om de kommande klimatförhandlingar om flyget i FN-organisationen ICAO, passagerarfartygstrafik, kväveoxidutsläpp från dieselbilar och vikten av trafiksäkerhetsarbete i EU. Tomas Brolin, ämnesråd vid enheten för marknad och regelverk på transportområdet rapporterar från mötet.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Strategi | Trafiksäkerhet

Gröna transporter i fokus vid årets ITF-toppmöte

Den 18 och 19 maj deltog infrastrukturminister Anna Johansson i det årliga toppmötet inom International Transport Forum (ITF) i Leipzig i Tyskland. Björn Cappelin, departementssekreterare på Sekretariatet för EU och internationella frågor, Näringsdepartementet, var en av medföljarna på resan. Han berättar från ett toppmöte som bland annat handlade om hur transportsektorn kan minska utsläppen av koldioxidutsläpp, om utvecklingen mot självkörande fordon och om hur en jämställd transportbransch kan uppnås.

Share
Kategori Främjanderesa | Infrastruktur | Strategi

Sverige drivande för ett renare hav

Sverige har sedan 2009 varit pådrivande i arbetet med att införa ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerar fartyg i internationell trafik. Förhandlingarna har skett både regionalt inom ramen för Östersjösammarbetet, HELCOM och inom FN:s internationella sjöfartsorganisationen IMO. Den 22 april fattade IMO beslut om att förbjuda utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i internationell trafik i Östersjön. Anders Hermansson, ämnesråd på enheten för marknad och regelverk på transportområdet, Näringsdepartementet är en av dem som medverkat i förhandlingarna kring förbudet och ger här en bakgrundsbild.

Share
Kategori Sjöfart | Strategi