Gröna transporter i fokus vid årets ITF-toppmöte

Den 18 och 19 maj deltog infrastrukturminister Anna Johansson i det årliga toppmötet inom International Transport Forum (ITF) i Leipzig i Tyskland. Björn Cappelin, departementssekreterare på Sekretariatet för EU och internationella frågor, Näringsdepartementet, var en av medföljarna på resan. Han berättar från ett toppmöte som bland annat handlade om hur transportsektorn kan minska utsläppen av koldioxidutsläpp, om utvecklingen mot självkörande fordon och om hur en jämställd transportbransch kan uppnås.

Share
Kategori Främjanderesa | Infrastruktur | Strategi

Sverige drivande för ett renare hav

Sverige har sedan 2009 varit pådrivande i arbetet med att införa ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerar fartyg i internationell trafik. Förhandlingarna har skett både regionalt inom ramen för Östersjösammarbetet, HELCOM och inom FN:s internationella sjöfartsorganisationen IMO. Den 22 april fattade IMO beslut om att förbjuda utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i internationell trafik i Östersjön. Anders Hermansson, ämnesråd på enheten för marknad och regelverk på transportområdet, Näringsdepartementet är en av dem som medverkat i förhandlingarna kring förbudet och ger här en bakgrundsbild.

Share
Kategori Sjöfart | Strategi

Höga förväntningar på fossilfritt

Näringsdepartementet bjöd den 14 april in till hearing om handlingsprogram för alternativa drivmedel och tillhörande infrastruktur. Bakgrunden är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Representanter från hela branschen fanns samlade för att gå igenom respektive drivmedel; el, vätgas, naturgas (LNG och CNG) och flytande biodrivmedel.
Dagens gästbloggare Mia Nordström, Policy Advisor, Vattenfall AB berättar om mötet. Blogginlägget är hennes eget och innehållet speglar inte med nödvändighet regeringens eller Regeringskansliets ställningstaganden.

Share
Kategori Gästbloggare | Infrastruktur

Remissmöte om behov och önskad inriktning för transportinfrastrukturen i Sverige

Den 30 mars bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in läns- och regionföreträdare till möte om behov och önskad inriktning för transportinfrastrukturen i respektive del i landet. Trafikverket presenterade sitt inriktningsunderlag för perioden 2018–2029 varefter länsplaneupprättarna/regionerna presenterade sin syn på inriktningen för den långsiktiga infrastrukturplaneringen. De inspel som presenterades under mötet kommer tillsammans med andra underlag och tidigare lämnade remissvar utgöra viktiga underlag till den proposition som regeringen kommer att lägga till riksdagen i höst.

Share
Kategori Infrastruktur | Luftfart | Schysta villkor | Sjöfart | Trafiksäkerhet

Självkörande fordon – hot eller möjlighet?

En av många av departementets frågor i fokus är utvecklingen av förarlösa fordon och annan teknisk innovation inom transportområdet. Det är viktiga frågor för regeringen. Catrin Tidström på avdelningen Bostäder och transporter, Näringsdepartementet berättar om utmaningar och möjligheter som utvecklingen av självkörande fordon representerar.

Share
Kategori Främjanderesa | Infrastruktur | Okategoriserade | Strategi | Trafiksäkerhet