Information: Näringsbloggen kommer att upphöra i januari 2018. Vi hänvisar istället till Näringsdepartementets sidor på regeringen.se eller följ oss på Twitter: @naringsdep

Har du frågor om detta, kontakta Näringsdepartementets kommunikationschef Tomas Engholm via e-post: tomas.engholm@regeringskansliet.se

Inspel till arbetet med ny forsknings- och innovationsproposition

I våras påbörjade regeringen arbetet med en ny forsknings- och innovationsproposition genom att uppdra bland annat Trafikverket att ta fram underlag till propositionen som avses presenteras hösten 2016. Propositionen kommer att omfatta forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation och kommer att behandla den kommande fyraårsperioden, men också ha ett tioårigt perspektiv. Detta har som syfte […]

Share
Kategori Infrastruktur

Järnvägens aktörer i möte om vinterförberedelser

För regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson är det avgörande  att resenärer och transportköpare kan lita på att tågen går i tid, så att hållbar arbetspendling och godstransporter har förutsättningar att öka. Idag fungerar järnvägen inte tillräckligt bra. Vintertid blir risken för förseningar och stopp ännu större. Anna Johansson är därför angelägen om att järnvägens aktörer […]

Share
Kategori Infrastruktur | Trafiksäkerhet

Sociala villkor inom flyget

Den 29 september ledde infrastrukturminister Anna Johansson ett rundabordssamtal om de sociala villkoren inom flygbranschen, som är en av regeringen högt prioriterad fråga. Inbjudna till mötet var bland annat Unionen, Pilotföreningen, Svenska Flygbranschen, flygbolagen och Transportstyrelsen. Syftet med mötet var främst att ta emot inspel från berörda parter inför regeringens fortsatta arbete med denna fråga. Det […]

Share
Kategori Luftfart | Schysta villkor

Träffa Näringsdepartementet och prata maritim strategi

Christina Bergström och hennes kollegor medverkar på Skärgårdsredarnas leverantörsmässa. Christina arbetar med sjöfartsfrågor på Näringsdepartementet och flaggar för departementets deltagande på Skärgårdsredarnas leverantörsmässa i Göteborg den 8 oktober. På torsdag nästa vecka, den 8 oktober, går Skärgårdsredarnas leverantörsmässa av stapeln i Eriksbergshallen i Göteborg. Mässan är en viktig mötesplats för redare och leverantörer men på […]

Share
Kategori Infrastruktur | Strategi